Liczba transakcji na Arbitrum zbliżyła się do tej w Ethereum | Wiadomości | CrypS.

Liczba transakcji na Arbitrum zbliżyła się do tej w Ethereum

Dawid Kucharczyk
arbitrum co to jest

Dzienny wolumen transakcji w sieci warstwy 2 Arbitrum zbliżył się do kamienia milowego 1 miliona. Tym samym oscyluje on w podobnym zakresie jak w przypadku Ethereum.


 

Poniższy wykres ilustruje szybki wzrost w lutym. Tylko w ostatnim tygodniu wolumen Arbitrum zanotował 60% wzrost.

arbitrum wolumen

Dla porównania, dzienna liczba transakcji w sieci Ethereum od dłuższego czasu oscyluje wokół granicy 1 miliona. Z kolei Optimism, najbliższy konkurent Arbitrum, notuje znacznie gorsze wyniki.

optmimism wolumen

Aktywność w drugim najpopularniejszym protokole warstwy 2 znacznie spadła wraz z zakończeniem programu motywacyjnego Optimism Quest dla hodlerów NFT

TVL Arbitrum

W ciągu ostatnich siedmiu dni TVL Arbitrum wzrosło o 16,8% do ponad 3,3 mld dolarów. Zmniejszyła się więc luka w stosunku do Optimism, które w tym samym okresie wzrosło o 7,81% (do 1,91 mld dolarów).

tvl warstwy 2

Dlaczego wzrosło TVL Arbitrum? Przyczyniły się do tego platformy:

  • GMX i platformy instrumentów pochodnych Gains Network;
  • Usługa pożyczkowa Radiant;
  • DEX-y ZyberSwap, Uniswap, Sushi i SolidLizard.
defiliama tvl

Aktualizacja:

Dzienny wolumen transakcji Arbitrum oficjalnie pokonał dziś Ethereum. 

arbitrum over ethereum
Źródło: CoinDesk
arbitrum co to jestreklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.