Kazachstan nie opodatkuje kopania kryptowalut | Wiadomości | CrypS.

Kazachstan nie opodatkuje kopania kryptowalut

Mariusz Przepiórka
kazachstan nie będzie pobierać podatków od kopania kryptowalut Mining

Według doniesień medialnych Kazachstan nie będzie pobierał podatku od kopania kryptowalut, dopóki nie zostaną one wymienione na tradycyjne pieniądze. Zdaniem analityków lokalnego stowarzyszenia blockchain, wydobywanie kryptowalut uznano za proces technologiczny, a nie działalność biznesową.

Ustawa, nad którą pracują władze Kazachstanu zakłada, ze kryptowaluty nie podlegają obowiązkowi podatkowemu, ale jeśli zostaną wymienione na tradycyjne pieniądze, wówczas będzie to stanowić dochód podatnika podlegający opodatkowaniu.

Przepisy zakładają pewien wyjątek. Wydobywanie kryptowalut uznaje się za działalność biznesową w przypadku, gdy podmioty będą oferowały usługi w zakresie wynajmu sprzętu służącego do kopania kryptowalut.

kazachstan nie będzie pobierać podatków od kopania kryptowalut
reklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.