Polygon (MATIC) aktywuje hard fork. Jakie zmiany wprowadzi?

Hard fork Polygon (MATIC) już dziś. Jakie zmiany wprowadzi?

Mariusz Przepiórka
polygon matic Polygon [MATIC]

Polygon, rozwiązanie skalujące warstwy 2 sieci Ethereum, przejdzie dziś hard fork w celu rozwiązania problemów z gazem i reorganizacją łańcucha bloków. Zespół projektu oficjalnie potwierdził wydarzenie 12 stycznia. 


Aktualizacja: hard fork został pomyślnie przeprowadzony.

informacja od polygon

Rzecznik Polygon niedawno zdradził również szczegóły dotyczące tego wydarzenia: „Hard fork jest zakodowany dla bloku >= 38,189,056. Żaden scentralizowany, pojedynczy podmiot nie będzie go inicjował. Walidatorzy sieci muszą zaktualizować swoje węzły przed wskazanym blokiem i już to robią”.

87% z 15 głosujących w Polygon Governance Team opowiedziało się za zwiększeniem funkcji BaseFeeChangeDenominator z 8 do 16 w celu zmniejszenia opłat za gaz oraz za zmniejszeniem funkcji SprintLength z 64 bloków do 16 w celu naprawienia problemu reorganizacji łańcucha.

W odniesieniu do problemu skoków cen gazu zespół Polygon wyjaśnił, że ponieważ cena opłaty podstawowej często „wzrasta wykładniczo”, gdy aktywność na łańcuchu gwałtownie wzrasta, poprzez zwiększenie mianownika z 8 do 16, „krzywa wzrostu może być spłaszczona”, co ograniczy zakres wahań cen gazu.

Binance wspiera hard forka Polygon

Hard fork jest ważnym kamieniem milowym w rozwoju sieci Polygon i tokena MATIC. Ma potencjał, aby znacznie poprawić wydajność sieci i zwiększyć jej popularność zarówno wśród użytkowników, jak i deweloperów. To z kolei może doprowadzić do gwałtownego wzrostu ceny MATIC, ponieważ popyt na token wzrasta.

O swym wsparciu dla hard forka Polygon poinformowała m.in. giełda kryptowalut Binance. W komunikacie zamieszczonym na oficjalnej stronie internetowej giełda wskazała, że nie przewiduje przerwy w notowaniach tokena MATIC w związku z planowanym hard forkiem, jednak zapowiada wstrzymanie depozytów i wypłat w tym tokenie w czasie przeprowadzania hard forka. Binance informuje również, że hard fork nie spowoduje utworzenia nowych tokenów MATIC.

Przewidywany czas aktywacji platformy Polygon po hard forku to godz. 19:00-20:00 czasu polskiego.

polygon maticreklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.