IRS przygotowuje się do kontroli kryptowalut | Wiadomości | CrypS.

IRS przygotowuje się do kontroli kryptowalut

Mariusz Przepiórka
Internal Revenue Service Podatki

Amerykański urząd podatkowy (IRS) zwrócił się do firm branży kryptowalutowej z prośbą o wsparcie w zakresie identyfikacji podatników, którzy w swych deklaracjach pomijają kryptowaluty lub wykazują niepełne dochody z transakcji kryptowalutowych.

Jedną z takich firm jest CryptoTrader.Tax, która wspomaga użytkowników giełd kryptowalutowych w wypełnianiu deklaracji podatkowych. Wśród możliwych przyczyn działań podejmowanych przez IRS wymieniane są przygotowania do zwiększenia zakresu kontroli branży kryptowalutowej.

Czym są kryptowaluty dla urzędników?

IRS definiuje kryptowaluty jako cyfrową reprezentację wartości funkcjonującej jako nośnik wartości lub środek wymiany. Wszelkie aktywa o takiej charakterystyce podlegajć mają podatkowi dochodowemu. IRS już w roku 2014 w komunikacie 2014-21 opublikował pierwsze wytyczne w zakresie opodatkowania kryptowalut.

Uznał wówczas, że kryptowaluty są własnością, a nie walutą. Dlatego wymiana jednej kryptowaluty na inną skutkująca zyskiem lub stratą podlega obowiązkom podatkowym. Opodatkowane jest również wydobywanie kryptowalut oraz inne sposoby pozyskiwania tych aktywów.

Tylko śmierć i podatki…

Poważne próby opodatkowania posiadaczy kryptowalut IRS podejmował już w roku 2017. Wówczas wystosował pozew przeciwko giełdzie Coinbase domagając się przekazania danych jej klientów. Żądanie uzasadniał tym, że z 6 mln klientów Coinbase, tylko 800-900 podatników wykazało zyski z kryptowalut.

Sąd przychylił się do wniosków IRS i w 2018 roku giełda przekazała dane 13 tysięcy klientów. Nieco ponad rok później, blisko 10 tys. osób otrzymało pisma z IRS z propozycją dokonania korekty zeznań podatkowych.

Jeszcze więcej urzędniczej kontroli?

Teraz IRS zamierza zatrudnić ekspertów z zakresu kryptowalut i skontrolować posiadaczy kryptowalut. W specyfikacji współpracy urząd podatkowy wymienia m.in. umiejętność analizy danych sieci blockchain oraz informacji pozyskanych od giełd kryptowalutowych.

Warunkiem jest również możliwość przeprowadzenia konsultacji podczas spotkań z podatnikami lub ich przedstawicielami oraz w razie konieczności składanie zeznań w sądzie. Wszystko zatem wskazuje na to, że amerykańskie władze podatkowe zamierzają poważnie przyjrzeć się posiadaczom kryptowalut.

Internal Revenue Service
reklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.