Invesco rejestruje bitcoinowy fundusz ETF | Wiadomości | CrypS.

Invesco rejestruje bitcoinowy fundusz ETF

Mariusz Przepiórka
Invesco rejestruje bitcoinowy fundusz

Mieszcząca się w Atlancie firma inwestycyjna Invesco zamierza uruchomić nowy fundusz ETF zorientowany na BTC, ale bez bezpośredniej ekspozycji na tę kryptowalutę. W środę Invesco złożyła wniosek do amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) o wprowadzenie na giełdę nowego produktu inwestycyjnego o nazwie Bitcoin Strategy ETF.

Fundusz Bitcoin Strategy ETF firmy Invesco będzie dążył do osiągnięcia celu inwestycyjnego poprzez inwestowanie „wszystkich lub prawie wszystkich swoich aktywów” w kontrakty terminowe na BTC i inne produkty giełdowe, a także w powiązane z bitcoinem prywatne fundusze inwestycyjne, takie jak Grayscale Bitcoin Trust. Fundusz może również inwestować w fundusze ETF notowane poza Stanami Zjednoczonymi.

Fundusz planuje również inwestować pozostałe aktywa bezpośrednio w gotówkę, instrumenty pieniężne lub wysokiej jakości papiery wartościowe w ramach inwestycji zabezpieczających. Zabezpieczenie może składać się z papierów wartościowych rządu Stanów Zjednoczonych, takich jak bony, weksle i obligacje, a także funduszy rynku pieniężnego i papierów dłużnych przedsiębiorstw. Celem zabezpieczenia jest zapewnienie płynności oraz zabezpieczenie inwestycji spółki zależnej w kontrakty terminowe na BTC.

SEC ociąga się z rejestracją funduszy

Spółka Invesco w ostatnich latach aktywnie angażowała się w adopcję funduszy ETF związanych z kryptowalutami i technologią blockchain. W marcu 2019 roku firma uruchomiła na londyńskiej giełdzie fundusz ETF, który początkowo inwestował w 48 spółek zaangażowanych w branżę technologii blockchain. Na początku lipca 2021 roku fundusz dysponował aktywami o wartości ponad 1 mld USD.

Najnowszy bitcoinowy ETF Invesco dołącza do długiej listy kryptowalutowych funduszy ETF oczekujących na zatwierdzenie przez SEC – jak dotąd amerykański regulator ten nie zatwierdził ani jednego bitcoinowego ETF-u. W tym roku organ nieustannie opóźnia podjęcie decyzji w sprawie wielu kryptowalutowych ETF-ów. Inne jurysdykcje podchodzą do kryptowalutowych funduszy ETF w sposób bardziej otwarty. Jednym z takich krajów jest Kanada, w której działa już kilka bitcoinowych funduszy ETF.

Invesco rejestruje bitcoinowy fundusz
reklama
reklama