ERRS ostrzega przed ryzykiem stwarzanym przez kryptowaluty | Wiadomości | CrypS.

ERRS ostrzega przed ryzykiem stwarzanym przez kryptowaluty

Mariusz Przepiórka
unijny organ podległy ecb za obostrzeniami kryptowalut

Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego (ERRS) stwierdziła, że banki Unii Europejskiej mogą podlegać surowszym limitom w zakresie posiadanych kryptowalut. Zdaniem organu nadzorującego stabilność finansową w UE, pozwoli to zapobiec zachwianiu systemu finansowego przez rozwijający się rynek wirtualnych aktywów.

– Wejście na rynek nowych instytucji i wykorzystanie nowych produktów finansowych, które szybko zyskały popularność (np. aktywa kryptowalutowe, stablecoiny itp.), może stwarzać ryzyko dla stabilności finansowej – wskazała ERRS w opublikowanym dziś komunikacie.

ERRS została utworzona po kryzysie w 2008 roku. Na jej czele stoi prezes Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde, która rozważa, czy należy rozszerzyć zakres kontroli, jaką organy nadzoru mogą sprawować w celu ochrony systemu finansowego UE.

Organy nadzoru mogą uzyskać nowe uprawnienia

Rada zasugerowała, że narzędzia kontrolne powinny wykraczać poza bankowość i obejmować inne instytucje, w tym nowe podmioty z branży technologii finansowych oraz duże firmy, takie jak Meta i Google. ERRS wezwała również do szybkiego przyjęcia i wdrożenia unijnego rozporządzenia w sprawie rynków kryptowalutowych.

W zakończonych niedawno konsultacjach Komisja Europejska zapytała, czy organy nadzoru potrzebują dodatkowych uprawnień, aby poradzić sobie z ryzykiem dla stabilności finansowej związanym z produktami opartymi na kryptowalutach. Pełniejsza opinia na ten temat ma zostać przedstawiona przez ERRS w nadchodzących tygodniach. Jak dotąd pomysł Komisji spotkał się z mieszanym przyjęciem wśród 27 państw członkowskich UE.

Unia rozważa zmiany w prawie

Fabio Panetta, który jest członkiem zarządu EBC stwierdził, że ze społecznego punktu widzenia idealnym rozwiązaniem byłaby interwencja i mniej tolerancyjne podejście do działalności kryptowalutowej. Przyznał, że organy nadzoru powinny mieć większe kompetencje w odniesieniu do tej branży.

– Działalność związana z bitcoinami to czysty hazard, marnujący ogromne ilości energii. Aktywa kryptowalutowe nie są wykorzystywane do płatności, nie wypłacają żadnych dywidend i nie stoi za nimi żadna działalność gospodarcza – powiedział Panetta.

Zamiary zmian prawnych UE skrytykował szef Coinbase Brian Anderson, który na Twitterze powiedział, że kolejnym frontem walki przeciwko wprowadzeniu złych przepisów prawa będzie Unia Europejska.

unijny organ podległy ecb za obostrzeniami kryptowalutreklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.