Cyfrowa Hrywna zainicjowana przez Narodowy Bank Ukrainy

Cyfrowa hrywna zainicjowana przez Narodowy Bank Ukrainy

Konrad Juszczyk
Narodowy Bank Ukrainy pracuje nad CBDC Kryptowaluty

Prezes Narodowego Banku Ukrainy (NBU), Kirill Shevchenko oświadczył, że badają możliwości wydania cyfrowego ekwiwalentu ukraińskiej waluty. Cyfrowa hrywna może znacząco wpłynąć na ekonomię finansową kraju.

Zalety wynikające z wprowadzenia e-hrywny

Regulator zainicjował projekt ustawy „O usługach płatniczych”, który zawiera definicję walut cyfrowych banku centralnego (CBDC) i zabezpiecza prawo NBU do ich wystawiania w formie cyfrowej hrywny. W połowie listopada dokument trafił do Rady Najwyższej Ukrainy.

Według Kirilla Shevczenki projekt skupia się na opracowaniu ram prawnych, które nadadzą e-hrywnie status prawnego środka płatniczego, którego kryptowaluty nie mają. Regulator zidentyfikował kilka możliwych opcji korzystania z CBDC.

Skupiamy się na możliwych przypadkach użycia (cyfrowej hrywny) i badamy potrzeby konsumentów rynku finansowego, biorąc pod uwagę najlepsze światowe praktyki.

Uruchomienie waluty cyfrowej banku centralnego Ukrainy wiąże się z utworzeniem całej infrastruktury płatniczej dla uczestników rynku. E-hrywna może mocno wpłynąć na stabilność makroekonomiczną i finansową kraju, dlatego NBU bada możliwości cyfrowej waluty. Jak bank oświadczył, wielkość inwestycji będzie wysoce zależna od celu, do którego cyfrowa hrywna będzie przeznaczona. Może być ona użyta zarówno przy płatnościach detalicznych oraz korporacyjnych. Szef NBU dodał, że tak duże przedsięwziecie będzie wymagało współpracy ze strony pozostałych uczestników rynku.

Prace nad ukraińskim CBDC

2 grudnia Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła projekt ustawy „O wirtualnych aktywach”, która reguluje operacje kryptowalutami w kraju. Ustawa klasyfikuje aktywa wirtualne (VA) jako dobro niematerialne. Może ona znacznie przyspieszyć prace w kierunku wypuszczenia cyfrowej hrywny. Trzeba przypomnieć, że pierwsze kroki w tym kierunku, zostały podjęte już pod koniec 2016 roku. Pilotażowe testy innowacyjnego rozwiązania płatniczego rozpoczęły się w czerwcu 2017 roku. Podczas testów NBU wyemitował monety o wartości około 5000 hrywien. Grupy robocze oceniały możliwości tworzenia i uzupełniania portfela elektronicznego, a także możliwości technologii blockchain do wydawania CBDC. Według ekspertów dzienny wolumen transakcji kryptowalutowych na Ukrainie to około 150-200 mln dolarów, stąd duże zainteresowanie ze strony rządu.

Narodowy Bank Ukrainy pracuje nad CBDCreklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.