„Crypto Mom” komisarzem SEC do roku 2025 | Wiadomości | CrypS.

„Crypto Mom” komisarzem SEC do roku 2025

Mariusz Przepiórka
sec i occ publikują wytyczne w sprawie stablecoin ów

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełdy (SEC) poinformowała, że komisarz Hester Peirce została wybrana na drugą kadencję. Peirce będzie pełnić swą funkcję do 5 czerwca 2025 roku. Wiadomość bez wątpienia wywołała radość w branży kryptowalutowej. W swej pierwszej kadencji Peirce dała się poznać jako zwolenniczka kryptowalut. Społeczność nawet nadała jej przydomek „Crypto Mom”.

Po głosowaniu, które odbyło się w senacie USA, informację o wyborze Hester Peirce na kolejną kadencję podali w oficjalnym oświadczeniu SEC prezes Jay Clayton i komisarze Elad Roisman i Allison Herren Lee.

W lutym bieżącego roku Peirce przedstawiła wstępny projekt zapewnienia bezpiecznej przystani dla cyfrowych tokenów. Zgodnie z nim, deweloperzy zyskaliby trzyletni okres przejściowy na stworzenie zdecentralizowanej sieci. W tym czasie nie musieliby obawiać się prawnych kroków ze strony SEC. Projekt wciąż pozostaje tylko nieoficjalną propozycją komisarz Peirce. Branża kryptowalutowa określiła go jednak mianem najbardziej przełomowego wydarzenia dla amerykańskiego rynku kryptowalutowego w historii.

Komisarz w opozycji do SEC

Peirce zdarzało się już odchodzić od linii SEC w kierunku zdecentralizowanych, prywatnych kryptowalut. Publicznie nie zgadzała się na przykład z odrzuceniem przez SEC wniosku złożonego przez Bitcoin Exchange Traded Fund. Peirce opublikowała wówczas oświadczenie, w którym ostrzegała, że podejście SEC utrudnia wprowadzanie innowacji w USA. Może również sprawiać, że przedsiębiorcy będą przenosić się do innych jurysdykcji.

Pod koniec lipca Peirce publicznie stanęła w opozycji do działań SEC przeciwko Telegram Open Network. Przy okazji swego wystąpienia przed senacką komisją ds. bankowości, mieszkalnictwa i urbanistyki Peirce powiedziała, że SEC może w większym stopniu ograniczać problemy, z jakimi biurokratyczne agencje zmagają się przy okazji spraw związanych z innowacjami, aby nie utrudniać działalności branż, które same nadzorują.

sec i occ publikują wytyczne w sprawie stablecoin ów
reklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.