Binance spalił prawie 394 miliony dolarów w BNB | Wiadomości | CrypS.

Binance spalił prawie 394 miliony dolarów w BNB

Konrad Juszczyk
Binance spalił prawie 394 miliony dolarów w BNB

Binance ogłosiło kolejne poważne spalanie natywnych tokenów. Giełda spaliła prawie 1,3 miliona BNB. Podczas gdy gigantyczne spalanie tokenów jest niezaprzeczalnie dobre dla BNB, kryptowaluta ledwo drgnęła po tym wydarzeniu.

Lipcowe spalanie Binance Coin

Giełda kryptowalut Binance zakończyła szesnaste już kwartalne spalanie tokenów Binance Coin (BNB). Tym razem giełda spaliła około 1,3 miliona BNB za łączną kwotę 394 milionów dolarów. Warto przypomnieć, że w kwietniu Binance spaliło 1,1 mln BNB o wartości 595 milionów dolarów w czasie operacji, a w styczniu tego roku, giełda wycofała z obiegu ponad 3,6 mln BNB, co w ekwiwalencie fiducjarnym wyniosło 165,8 mln USD.

CEO Binance, Changpeng Zhao podkreślił, że zespół Binance nigdy nie użył, ani nie sprzedał BNB, a jedynie je spalał. Trzeba pamiętać, że po uruchomieniu swojego natywnego tokena, największa na świecie giełda zobowiązała się do spalenia połowy swojej podaży w obiegu (100 milionów BNB).

Co kwartał będziemy niszczyć BNB na podstawie wolumenu obrotu na naszej platformie kryptowaluty na krypto, dopóki nie zniszczymy 50% całego BNB.

Binance spalił prawie 394 miliony dolarów w BNBreklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.