BaFin definiuje kryptowaluty jako instrument finansowy | Wiadomości | CrypS.

BaFin definiuje kryptowaluty jako instrument finansowy

Michał Misiura
niemieckie banki będą mogły obsługiwać kryptowaluty, bitcoin wymienimy na euro

Federalny urząd regulujący niemiecki rynek finansowy sklasyfikował kryptowaluty. BaFin określił także zasady ubiegania się o licencję dla firm działających w branży. 

We wstępie dokumentu opublikowanego przez BaFin czytamy:

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) definiuje waluty wirtualne jako cyfrową reprezentację wartości, która nie jest emitowana przez bank centralny lub organ publiczny, ani nie musi być powiązana z prawnym środkiem płatniczym. Wirtualne środki są akceptowane przez osoby fizyczne lub prawne jako środek płatniczy i mogą być przenoszone, przechowywane lub wymieniane.

Dalsza część dokumentu przedstawia postanowienia samego niemieckiego regulatora:

Bitcoiny są instrumentami finansowymi. Jednostki rozliczeniowe są porównywalne do walut obcych, z tą różnicą, że nie odnoszą się do prawnego środka płatniczego. Uwzględniono również jednostki wartości, które działają jako prywatne środki płatnicze w transakcjach barterowych oraz wszelkie inne waluty zastępcze, które są stosowane jako środki płatnicze w rachunkach wielostronnych na podstawie umów na mocy prawa prywatnego.

BaFin zaznacza, że definicja dotyczy wszystkich wirtualnych walut. Wyjątek stanowią cyfrowe środki emitowane przez scentralizowany podmiot. Wtedy w grę wchodzą przepisy dotyczące pieniądza elektronicznego. Regulator określa również zasady, według których można otrzymać licencję. Autoryzacji nie wymaga wykorzystywanie wirtualnych walut jako zamiennika gotówki. Usługodawca lub usługobiorca może przyjmować zapłatę oraz płacić kryptowalutami bez żadnych ograniczeń. Podobnie sprawy mają się ze sprzedażą samodzielnie wydobytych lub kupionych wcześniej wirtualnych środków.

Autoryzacja jest niezbędna dla giełd kryptowalut i kantorów bitcoin. Licencję trzeba pozyskać także, aby świadczyć usługę przechowywania cyfrowych walut należących do innych osób. BaFin zaznacza jednak, że nie będzie karał podmiotów, które już świadczą takie usługi, ale nie mają zezwoleń. Wystarczy, że wyrażą one chęć uzyskania licencji do 31 marca, a następnie zdobędą ją do listopada 2020 roku. Zgodnie z medialnymi doniesieniami, usługę powiernictwa cyfrowych środków chce świadczyć 40 niemieckich banków.

Dokument opublikowany przez BaFin. 

niemieckie banki będą mogły obsługiwać kryptowaluty, bitcoin wymienimy na euro
reklama
reklama