Austria opodatkuje kryptowaluty tak samo jak akcje i obligacje | Wiadomości | CrypS.

Austria opodatkuje kryptowaluty tak samo jak akcje i obligacje

Michał Misiura
firmy kryptowalutowe w Austrii

Austriackie Ministerstwo Finansów chce zwiększyć zaufanie do kryptowalut opodatkowując je tak jak akcje i obligacje – donosi Bloomberg. W praktyce oznacza to przymus oddania 27,5% z osiągniętych zysków kapitałowych. Nowe zasady mają wejść w życie od marca 2022 roku.

Austria określa swój nowy model jako pierwszy w swoim rodzaju, ponieważ zrównuje i upraszcza zasady związane z różnymi klasami aktywów. Ministerstwo Finansów uważa, że przyjęcie takiego podejścia będzie sprawiedliwe wobec inwestorów oraz zwiększy zaufanie do nowych technologii. Inicjatywa to część ogólnokrajowego przeglądu zasad podatkowych.

Robimy krok w kierunku równego traktowania, aby zmniejszyć nieufność i uprzedzenia do nowych technologii. Nasze ramy podatkowe byłyby pierwszymi tego rodzaju w Unii Europejskiej i wpłyną na większe poczucie sprawiedliwości wśród inwestorów poprzez usprawnienie warunków między różnymi klasami aktywów – podało austriackie Ministerstwo Finansów (cyt. Bloomberg).

Nowy podatek nie będzie dotyczył kryptowalut, kupionych przed wejściem prawa w życie, na wiosnę przyszłego roku. Obowiązek jego zapłaty ma występować jedynie w momencie wyjścia do tradycyjnej waluty, tak samo jak ma to obecnie miejsce w Polsce. Inwestorzy będą mogli także odliczyć od podatku część strat, które poniosą jeśli aktywa zostaną sprzedane po niższym kursie niż w momencie zakupu.

Podatek od kryptowalut w Polsce i w Europie

Przypomnijmy, że zgodnie z prawem, kryptowalutowi inwestorzy w Polsce muszą odprowadzać 19% podatku od zysków kapitałowych. Obowiązek podatkowy występuje w momencie wymiany cyfrowych aktywów na którąś z tradycyjnych walut (np. złoty, euro lub dolar).

Dla porównania niemieccy rezydenci podatkowi nie muszą odprowadzać żadnych danin, jeżeli sprzedadzą kryptowaluty nie wcześniej niż po roku od ich kupienia. Od przyszłego roku mniej niż w Austrii i w Polsce, zapłacą także inwestorzy z Węgier, które zmniejszyły podatek od kryptowalut z 30,5% do 15%.

firmy kryptowalutowe w Austrii
reklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.