CryptoCompare: Kryptowalutowy raport giełdowy za lipiec 2020 | CrypS.

CryptoCompare: Kryptowalutowy raport giełdowy za lipiec 2020

6 min
Mariusz Przepiórka

kryptoraport lipiec 2020 Futures

Portal CryptoCompare opublikował najnowszy miesięczny raport na temat stanu rynku giełd kryptowalut. Lipiec przyniósł kolejny wzrost wolumenów na platformach zaliczanych do wyższej kategorii. Mniej popularne i zaufane giełdy odnotowały spadki. Instrumenty pochodne znów zwiększyły swój udział w rynku. 

Raport CryptoCompare w języku angielskim (link).

Poniżej tłumaczenie na język polski:

Kluczowe punkty

Czołowe giełdy ze wzrostem obrotów w lipcu i większym udziałem w rynku

W lipcu wolumen obrotów giełd najwyższej kategorii wzrósł o 42,1% do poziomu 334 mld USD. Giełdy niższej kategorii zanotowały spadek obrotów o 38,1 % do poziomu 224 mld USD. Udział rynkowy giełd najwyższej kategorii wzrósł do 60%.

Kolejne rekordy obrotów na opcjach – na giełdzie Deribit trzykrotnie większe od poprzednich

Wolumen obrotów na opcjach na platformie Deribit w lipcu osiągnął rekordowe dzienne wyniki. Nowy rekord jest niemal trzykrotnie wyższy od poprzedniego i w ciągu jednego dnia wyniósł 585 mln USD. Wcześniejszy rekord zanotowany 10 maja wynosił 196 mln USD.

Giełda Deribit ustanowiła również miesięczny rekord pod względem wolumenu obrotu na opcjach. Wyniósł on w lipcu 4,07 mld USD (wzrost o 61,9% od czerwca), przebijając poprzedni rekord odnotowany w maju 2020 roku (3,06 mld USD).

Wysokie wyniki instrumentów pochodnych 27 lipca 2020 roku

Obrót instrumentami pochodnymi w dniu 27 lipca osiągnął najwyższe wyniki od 12 marca, kiedy to zanotowano znaczący spadek wartości bitcoina. Ogólny wolumen obrotów odnotowany 27 lipca wyniósł 46,91 mld USD. Za 90% tego wyniku odpowiadają cztery największe giełdy kryptowalutowe: Huobi, OKEx, Binance i BitMEX. 

Instrumenty pochodne zwiększają swój udział w rynku

Wolumen obrotu na instrumentach pochodnych wzrósł w lipcu o 13,2% do poziomu 445 mld USD. W tym samym czasie wolumen obrotu na transakcjach spot spadł o 0,5% do poziomu 639,1 mld USD. W efekcie instrumenty pochodne zwiększyły swój udział w rynku do 41% (w porównaniu z 38% w czerwcu).

Analiza Exchange Benchmark

Przygotowany przez CryptoCompare wskaźnik Exchange Benchmark stanowi pomoc dla inwestorów, regulatorów i entuzjastów kryptowalut poprzez punktową ocenę giełd pod względem transparentności jakości operacyjnej, statusu regulacyjnego, udostępniania danych, kadry zarządzającej oraz zdolności do monitorowania transakcji i wykrywania nielegalnej aktywności. CryptoCompare nie skupia się jednak na niedociągnięciach, a wyróżnia giełdy, które działają w sposób pozwalający na prowadzenie uczciwej wymiany i zapewniają bezpieczeństwo inwestycji. Z tego względu wprowadzono podział na giełdy “najwyższej kategorii” i giełdy „niższych kategorii”.

Historyczny miesięczny wolumen giełd najwyższej i niższej kategorii - CryptoCompare lipiec 2020
Historyczny miesięczny wolumen giełd najwyższej i niższej kategorii – CryptoCompare lipiec 2020

W lipcu giełdy najwyższej kategorii zanotowały wzrost obrotów o 42,1% do poziomu 334 mld USD, natomiast giełdy niższych kategorii odnotowały spadek obrotów o 38,1% do poziomu 224 mld USD. Udział rynkowy giełd najwyższej kategorii wynosi obecnie 60%.

 Całkowity wolumen spot – porównanie giełd niższej i wyższej kategorii - CryptoCompare, lipiec 2020
Całkowity wolumen spot – porównanie giełd niższej i wyższej kategorii

Wolumen transakcji spot w lipcu zwiększał się pod koniec miesiąca oddając pozytywne nastroje na rynku. Dane po lipcowych aktualizacjach w prowadzonym przez CryptoCompare rankingu Exchange Benchmark wskazują, że giełdy o wyższym poziomie ryzyka zanotowały spadki, ponieważ klienci przenieśli się na giełdy obarczone mniejszym ryzykiem (giełdy najwyższej kategorii).

Wolumen obrotów giełd, które według restrykcyjnej metodologii Exchange Benchmark znalazły się w najwyższej kategorii, wzrósł w lipcu o 42% w porównaniu z czerwcem 2020 roku.

Całkowity wolumen spot na giełdach kryptowalut najwyższej kategorii - CryptoCompare, lipiec 2020
Całkowity wolumen spot na giełdach kryptowalut najwyższej kategorii

Analiza makro i segmentacja rynku

Historyczny wolumen według modelu opłat - CryptoCompare, lipiec 2020
Historyczny wolumen według modelu opłat

Giełdy, które naliczają tradycyjną prowizje typu taker odpowiadały za 82% ogólnego wolumenu wymiany w lipcu, natomiast giełdy, które wprowadziły prowizje TFM (trans-fee mining) stanowiły mniej niż 18%. W lipcu giełdy naliczające prowizje stanowiły 76% wolumenu obrotu na rynku spot.

W lipcu na giełdach naliczających prowizje zawarto transakcje na łączną kwotę 456 mld USD (wzrost o 0,5% w stosunku do czerwca), a na giełdach stosujących modele TFM kwota ta wyniosła 95 mld USD (spadek o 32% w porównaniu z czerwcem).

Historyczny wolumen na giełdach kryptowalut wyższej kategorii - CryptoCompare, lipiec 2020
Historyczny wolumen na giełdach kryptowalut wyższej kategorii

W lipcu wolumen obrotu 15 największych giełd z najwyższej kategorii wzrósł średnio o 69% w porównaniu z czerwcem.

Historyczny wolumen na giełdach kryptowalut wyższej kategorii - ostatnie 3 miesiące - CryptoCompare, lipiec 2020
Historyczny wolumen na giełdach kryptowalut wyższej kategorii – ostatnie 3 miesiące

Największą giełdą z najwyższej kategorii pod względem obrotu w lipcu była Binance (ocena A) z wynikiem 68,4 mld USD (wzrost o 68,3%). Kolejne pozycje zajęły OKEx (ocena BB) z wynikiem 44,1 mld USD (wzrost o 5,4%) i Huobi (ocena BB) z wynikiem 23,5 mld (wzrost o 99,2%). Giełdy z oceną AA, Kraken i Coinbase, zanotowały odpowiednio wyniki 13,3 mld USD (wzrost o 177%) i 10,1 mld USD (wzrost o 47,3%).

Dzienny wolumen obrotu wśród giełd najwyższej kategorii - CryptoCompare, lipiec 2020
Dzienny wolumen obrotu wśród giełd najwyższej kategorii

Binance (A) i OKEx (BB) i Huobi Global (BB) zachowały czołowe pozycje pod względem wolumenu obrotów w lipcu w porównaniu z innymi giełdami z najwyższej kategorii. Wśród 15 czołowych giełd z najwyższej kategorii trzy wspomniane odpowiadają za około 63% obrotów.

Wielkość wymiany BTC na waluty fiducjarne i stablecoiny

Wymiana bitcoina na główne waluty FIAT i stablecoins - CryptoCompare - lipiec 2020
Wymiana bitcoina na główne waluty FIAT i stablecoins

Wymiana BTC na USDT w lipcu spadła o 16,25% do poziomu 5,41 mln BTC w porównaniu z 6,47 mln BTC w czerwcu. Wymiana na USD i JPY również spadła, odpowiednio do 1,06 mln BTC (spadek o 6%) i 0,88 mln BTC (spadek o 4%). Rynek EUR utrzymał poziom z poprzedniego miesiąca, natomiast rynek KRW spadł o 16%.

Rynki BTC/USDC i BTC/PAX w lipcu osiągnęły wielkość odpowiednio 66,8 tys. BTC (spadek o 13,3%) i 18,7 tys. BTC (wzrost o 38,3%).

Miesięczny wolumen obrotu BTC w walutach Fiat lub stablecoins - CryptoCompare, lipiec 2020
Miesięczny wolumen obrotu BTC w walutach Fiat lub stablecoins
Miesięczny wolumen obrotu BTC do walut Fiat lub stablecoins - CryptoCompare, lipiec 2020
Miesięczny wolumen obrotu BTC do walut Fiat lub stablecoins

Para BTC/USDT wciąż stanowiła w lipcu większość wymiany BTC na waluty fiducjarne lub stablecoiny. Jej udział w ogólnym wolumenie obrotu wyniósł 66%. W porównaniu z 69% w czerwcu.

Instrumenty pochodne

Porównanie wolumenu obrotów na rynkach spot i derywatów - CryptoCompare, lipiec 2020
Porównanie wolumenu obrotów na rynkach spot i derywatów

Wolumen obrotu instrumentów pochodnych wzrósł w lipcu o 13,2% do poziomu 445 mld USD. Jednocześnie łączna wielkość transakcji spot spadła o 0,5% do poziomu 639,1 mld USD. W efekcie, w lipcu instrumenty pochodne zyskały 41% udziału w rynku (w porównaniu do 38% w czerwcu).

Historyczne wolumeny obrotu derywatami na giełdach kryptowalut najwyższej kategorii - CryptoCompare, lipiec 2020
Historyczne wolumeny obrotu derywatami na giełdach kryptowalut najwyższej kategorii
Derywaty na giełdach kryptowalut najwyższej kategorii - CryptoCompare, lipiec 2020
Derywaty na giełdach kryptowalut najwyższej kategorii

Giełdy oferujące instrumenty pochodne zanotowały znaczące wzrosty pod względem wielkości obrotu w lipcu. Na czele tego rankingu znalazły się giełdy Huobi (wzrost o 23,5% do poziomu 144,1 mld USD), OKEx (wzrost o 17,7% do poziomu 112,9 mld USD) i Binance (wzrost o 19,2% do poziomu 106,1 mld USD).

Dla kontrastu z powyższymi giełdami, wolumen obrotu giełdy BitMEX w lipcu spadł o 2,2% do poziomu 50,5 mld USD.

Dzienny wolumen instrumentów pochodnych – ostatnie pięć miesięcy - CryptoCompare, lipiec 2020
Dzienny wolumen instrumentów pochodnych – ostatnie pięć miesięcy

Maksymalny poziom dziennego obrotu zanotowano 27 lipca (46,91 mld USD). To najwyższy dzienny wynik od dnia 12 marca 2020 roku, kiedy to bitcoin zanotował znaczący spadek. Cztery czołowe giełdy, Huobi, OKEx, Binance i BitMEX odpowiadały za 90% obrotu zanotowanego w dniu 27 lipca.

Opcje

wolumeny akcji
Wolumeny obrotu opcjami na giełdzie Deribit

Giełda Deribit zanotowała w lipcu rekordowy dzienny wolumen obrotu na opcjach. Wynik ten jest niemal trzykrotnie lepszy od poprzedniego rekordu i wynosi 585 mln USD (27 lipca). Poprzedni rekordowy wynik wynosił 196 mln USD i został osiągnięty 10 maja 2020 roku.

Giełda Deribit ustanowiła w lipcu również rekord pod względem miesięcznego wolumenu obrotu. Wyniósł on w tym miesiącu 4,07 mld USD (wzrost o 61,9% w porównaniu z czerwcem) i znacząco przewyższa poprzedni rekord (3,06 mld USD w maju 2020).

Miesięczny wolumen obrotu opcjami - CryptoCompare, lipiec 2020
Miesięczny wolumen obrotu opcjami na giełdzie Deribit

Obrót instytucjonalny CME

Wolumen obrotu kontraktami futures na platformie CME - CryptoCompare, lipiec 2020
Dzienny wolumen obrotu kontraktami futures na platformie CME

Wielkość obrotu kontraktami futures na giełdzie CME w lipcu wzrosła o 16,7% pod względem liczby kontraktów osiągając 149 626 kontraktów. Liczba kontraktów futures osiągnęła dzienny rekord w dniu 27 lipca (25 493 kontrakty). To wzrost o 21% w porównaniu z dotychczasowym rekordem zanotowanym 11 maja na poziomie 21 001 kontraktów.

Miesięczne wolumeny obrotu kontraktami futures na platformie CME - CryptoCompare, lipiec 2020
Miesięczne wolumeny obrotu kontraktami futures na platformie CME
Dzienne wolumeny obrotu kontraktami futures na platformie CME - CryptoCompare, lipiec 2020
Dzienne wolumeny obrotu kontraktami futures

Wielkość obrotu kontraktami opcyjnymi na giełdzie CME w lipcu spadła o 70,3% do poziomu 2504 kontraktów. W czerwcu wynik ten wynosił 8444 kontraktów. Miesięczny rekord (1101 kontraktów) zanotowano w dniu 28 lipca.

Wolumen kontraktów na opcje na giełdzie CME - marzec do lipca - CryptoCompare, lipiec 2020
Wolumen kontraktów na opcje na giełdzie CME – marzec do lipca

Pod względem ogólnego wolumenu obrotu w lipcu, wyniki CME wzrosły o 16,0% do poziomu 7,72 mld USD.

Miesięczny wolumen na platformie CME - CryptoCompare, lipiec 2020
Miesięczny wolumen na platformie CME

Opracowanie przygotowane na podstawie raportu CryptoCompare za lipiec 2020 (link).

kryptoraport lipiec 2020reklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.