CryptoCompare: Kryptowalutowy raport giełdowy za czerwiec 2020 | CrypS.

CryptoCompare: Kryptowalutowy raport giełdowy za czerwiec 2020

6 min
Mariusz Przepiórka

kryptoraport czerwiec giełdy 2020 Futures

Portal CryptoCompare opublikował czerwcowy raport na temat rynku giełd kryptowalut. 

Kluczowe punkty

Spadek obrotów na rynku krypto w czerwcu

W czerwcu zarówno wolumen obrotów giełd z najwyższej kategorii, jak i z niższych kategorii spadł znacząco do, odpowiednio, 177 mld USD (-36%) i 466 mld USD (-53%).

Wartość transakcji na rynku spot stopniowo zmniejszała się i pod koniec czerwca osiągnęła zaledwie połowę dziennych wielkości, jakie notowano w poprzednim miesiącu.

Kolejne rekordy obrotów na opcjach wśród klientów instytucjonalnych na platformie CME

W czerwcu ogólny wolumen obrotów na opcjach na platformie CME ponownie osiągnął rekordowy poziom 8444 kontraktów, co jest wzrostem o 41% w porównaniu z majem, kiedy to wynik ten wyniósł 5986 kontraktów.

Dla kontrastu, wolumen obrotów na kontraktach futures na platformie CME spadł w porównaniu z majem o 23% i wyniósł w czerwcu 128 258 kontraktów.

Obrót kryptowalutowymi instrumentami pochodnymi najniższy w 2020 roku

Wolumen obrotu kryptowalutowymi instrumentami pochodnymi spadł w czerwcu o 35,7% do poziomu 393 mld USD. To najniższy miesięczny wynik w tym roku. Jednocześnie ogólna wartość transakcji na rynku spot spadła w czerwcu o 49,3% do poziomu 642,6 mld USD. W efekcie instrumenty pochodne zwiększyły udział w rynku do 37% w czerwcu, w porównaniu z 32% w maju.

Binance i OKEx pozostają czołowymi graczami na rynku spot

Giełdy Binance i OKEX utrzymały pozycje głównych graczy pod względem wolumenu obrotu w czerwcu w porównaniu z innymi giełdami z najwyższej kategorii. Obecnie wśród 15 giełd z najwyższej kategorii dwie wspomniane odpowiadają za około 75% obrotu na rynku spot.

W czerwcu największą giełdą z najwyższej kategorii pod względem obrotu była Binance z wynikiem 41,8 mld USD (spadek o 19,6%). Drugie miejsce zajęła OKEx z wynikiem 40,6 mld USD (spadek o 29,0%), a trzecie Coinbase z wynikiem 6,86 mld USD (spadek o 38,5%).

Analiza Exchange Benchmark

Przygotowany przez CryptoCompare wskaźnik Exchange Benchmark stanowi pomoc dla inwestorów, regulatorów i entuzjastów kryptowalutowych poprzez punktową ocenę giełd pod względem transparentności, jakości operacyjnej, statusu regulacyjnego, udostępniania danych, kadry zarządzającej oraz zdolności do monitorowania transakcji i wykrywania nielegalnej aktywności. CryptoCompare nie skupia się jednak na niedociągnięciach, a wyróżnia giełdy, które działają w sposób pozwalający na prowadzenie uczciwej wymiany i zapewniają bezpieczeństwo inwestycji. Z tego względu wprowadzono podział na giełdy “najwyższej kategorii” i giełdy „niższych kategorii”.

Historyczny miesięczny wolumen giełd najwyższej i niższej kategorii - CryptoCompare
Historyczny miesięczny wolumen giełd najwyższej i niższej kategorii

W czerwcu spadek obrotów zanotowały zarówno giełdy najwyższej kategorii, jak i giełdy niższych kategorii. W pierwszym przypadku obroty spadły do 177 mld USD (-36%), a w drugim do 466 mld USD (-53%).

Całkowity wolumen spot - porównanie giełd niższej i wyższej kategorii
Całkowity wolumen spot – porównanie giełd niższej i wyższej kategorii

Wolumen transakcji spot w czerwcu stopniowo zmniejszał się i obecnie osiąga poziom w okolicach połowy poziomu notowanego w poprzednim miesiącu. Spadek ten dotknął zarówno giełdy najwyższej kategorii, jak i giełdy niższych kategorii.

Wolumen obrotów giełd, które według restrykcyjnej metodologii Exchange Benchmark znalazły się w najwyższej kategorii, spadł w czerwcu o 36%. Najwyższy notowany w tym miesiącu wolumen obrotu wyniósł 9,26 mld USD.

Całkowity wolumen spot - giełdy kryptowalut najwyższej kategorii
Całkowity wolumen spot – giełdy kryptowalut najwyższej kategorii

Analiza makro i segmentacja rynku

Historyczny wolumen według modelu opłat
Historyczny wolumen według modelu opłat

Giełdy, które naliczają tradycyjną prowizje typu taker odpowiadały za 76% ogólnego wolumenu wymiany w maju, natomiast giełdy, które wprowadziły prowizje TFM (trans-fee mining) stanowiły mniej niż 23%. W maju giełdy z prowizjami typu taker odpowiadały za 77% ogólnego wolumenu obrotu.

W czerwcu na giełdach naliczających prowizje zawarto transakcje na łączną kwotę 455 mld USD (spadek o 48% w stosunku do maja), a na giełdach stosujących modele TFM kwota ta wyniosła 141 mld USD (spadek o 45% w porównaniu z majem).

Historyczny wolumen na giełdach kryptowalut wyższej kategorii
Historyczny wolumen na giełdach kryptowalut wyższej kategorii

W czerwcu wolumen obrotu wielu największych giełd z najwyższej kategorii spadł średnio o 35% w porównaniu z majem.

Największą giełdą z najwyższej kategorii pod względem obrotu w czerwcu była Binance z wynikiem 41,8 mld USD (spadek o 19,6%). Kolejne pozycje zajęły OKEx z wynikiem 40,6 mld USD (spadek o 29,0%) i Coinbase z wynikiem 6,86 mld (spadek o 38,5%).

Dzienny wolumen obrotu wśród giełd najwyższej kategorii
Dzienny wolumen obrotu wśród giełd najwyższej kategorii

Binance i OKEx zachowały czołowe pozycje pod względem wolumenu obrotów w czerwcu w porównaniu z innymi giełdami z najwyższej kategorii. Wśród 15 czołowych giełd z najwyższej kategorii dwie wspomniane odpowiadają za około 75% obrotów.

Wielkość wymiany BTC na waluty fiducjarne i stablecoiny

Wymiana bitcoina na główne waluty FIAT i stablecoins - CryptoCompare
Wymiana bitcoina na główne waluty FIAT i stablecoins

Wymiana BTC na USDT w czerwcu spadła o 56% do poziomu 6,47 mln BTC w porównaniu z 14,9 mln BTC w maju. Wymiana na USD i JPY również spadła, odpowiednio do 1,12 mln BTC (spadek o 44%) i 0,92 mln BTC (spadek o 38%). Rynki EUR i KRW spadły odpowiednio o 45% i 50%.

Stablecoiny USDC i PAX również zanotowały widoczny spadek pod względem wielkości wymiany na BTC. Rynki BTC/USDC i BTC/PAX w czerwcu osiągnęły wielkość odpowiednio 76,9 tys. BTC (spadek o 57%) i 13,5 tys. BTC (spadek o 54%).

Miesięczny wolumen obrotu BTC do walut Fiat lub stablecoins - CryptoCompare
Miesięczny wolumen obrotu BTC do walut Fiat lub stablecoins
Miesięczny wolumen obrotu BTC do walut Fiat lub stablecoins - CryptoCompare
Miesięczny wolumen obrotu BTC do walut Fiat lub stablecoins

Para BTC/USDT wciąż stanowiła większość wymiany BTC na waluty fiducjarne lub stablecoiny w czerwcu. Jej udział w ogólnym wolumenie obrotu wyniósł 75%.

Instrumenty pochodne

Porównanie wolumenu obrotów na rynkach spot i derywatów
Porównanie wolumenu obrotów na rynkach spot i derywatów

Wolumen obrotu instrumentów pochodnych spadł w czerwcu o 35,7% do poziomu 393 mld USD. To najniższy miesięczny wynik w roku 2020. Jednocześnie łączna wielkość transakcji spot spadła o 49,3% do poziomu 642,6 mld USD. W efekcie, w czerwcu instrumenty pochodne zyskały 37% udziału w rynku (w porównaniu do 32% w maju).

Historyczne wolumeny obrotu derywatami na czołowych giełdach kryptowalut
Historyczne wolumeny obrotu derywatami na czołowych giełdach kryptowalut
Historyczny, miesięczny wolumen derywatów
Historyczny, miesięczny wolumen derywatów na giełdach kryptowalut najwyższej kategorii

Wszystkie instrumenty pochodne zanotowały znaczące spadki pod względem wielkości obrotu w czerwcu. Największy przypadł w udziale giełdzie BitMEX, która zanotowała spadek w wysokości 50,3% (do poziomu 51,6 mld USD). Dla porównania, najniższy spadek zanotował instytucjonalny gracz CME (-16,6% do poziomu 6,65 mld USD).

Huobi utrzymała status największej giełdy instrumentów pochodnych w czerwcu, notując obrót w wysokości 122,4 mld USD (spadek o 38,3% w porównaniu z majem). Kolejne miejsca zajęły OKEx i Binance z wynikami 106,9 mld USD (spadek o 30,4%) i 85,9 mld USD (spadek o 34,2%). Deribit zanotował spadek o 43,4% do poziomu 8,8 mld USD.

Dzienny wolumen instrumentów pochodnych - ostatnie cztery miesiące
Dzienny wolumen instrumentów pochodnych – ostatnie cztery miesiące

Maksymalny poziom dziennego obrotu zanotowano 1 czerwca (23,8 mld USD). Stanowi to ponad 50% najwyższego wyniku z kwietnia (39 mld USD w dniu 30 kwietnia) i 32% najwyższego wyniku z maja (35 mld USD w dniu 10 maja).

Opcje

Wolumen obrotu opcjami na giełdzie Deribit
Wolumen obrotu opcjami na giełdzie Deribit

Miesięczny wolumen obrotu na opcjach odnotowany na giełdzie Deribit spadł w czerwcu o 17,8%, ale jest to spadek niższy niż na innych giełdach instrumentów pochodnych, które oferują tylko kontrakty futures. W czerwcu zanotowano dwa dzienne szczyty obrotu (2 czerwca na poziomie 178 mln USD i 26 czerwca na poziomie 162 mln USD). Wartości te były porównywalne do dziennych rekordów notowanych w poprzednich miesiącach.

Miesięczny wolumen obrotu opcjami
Miesięczny wolumen obrotu opcjami

Obrót instytucjonalny CME

Wolumen obrotu kontraktami futures na platformie CME
Wolumen obrotu kontraktami futures na platformie CME

Wielkość obrotu kontraktami futures na giełdzie CME w czerwcu spadła o 23% pod względem liczby kontraktów osiągając 128 258 kontraktów. Liczba kontraktów futures osiągnęła dzienny rekord 11 maja na poziomie 21 001 kontraktów, a szczyt czerwcowy przypadł 2 czerwca (16 101 kontraktów).

Wolumen obrotu opcjami na platformie CME
Wolumen obrotu opcjami na platformie CME

Wielkość miesięcznego obrotu opcjami na giełdzie CME w czerwcu ponownie osiągnęła rekordowy wynik 8444 kontraktów (wzrost o 41% w porównaniu z majem). W maju wynik ten wynosił 5986 kontraktów. Mimo miesięcznego rekordu nie zanotowano dziennego rekordu obrotu. Najwyższy dzienny wynik osiągnięto 19 czerwca (1061 kontraktów). Dla porównania, majowy rekord uzyskany 28 maja wynosił 1418 kontraktów.

Wolumen obrotu opcjami na platformie CME od marca do maja
Wolumen obrotu opcjami na platformie CME od marca do maja
Wolumen obrotu kontraktami futures na platformie CME od marca do maja
Wolumen obrotu kontraktami futures na platformie CME od marca do maja

Pod względem ogólnego wolumenu obrotu w czerwcu, wyniki CME spadły o 16,6% do poziomu 6,7 mld USD. Spadek ten jest mniej znaczący niż w przypadku innych giełd instrumentów pochodnych w tym miesiącu.

Miesięczne wolumeny obrotu na platformie CME
Miesięczne wolumeny obrotu na platformie CME

Opracowanie przygotowane na podstawie raportu CryptoCompare za czerwiec 2020 (link).

kryptoraport czerwiec giełdy 2020reklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.