Amerykański wywiad wskazuje zagrożenia ze strony kryptowalut i SI | Wiadomości | CrypS.

Amerykański wywiad wskazuje zagrożenia ze strony kryptowalut i SI

Mariusz Przepiórka
kryptowaluty

Amerykańska służby wywiadowcze przewidują, że w nadchodzących dekadach świat będzie charakteryzował się brakiem wyraźnego przywództwa i większą niestabilnością. W raporcie Narodowej Rady Wywiadu podkreślono m.in., że takie zjawiska jak sztuczna inteligencja, waluty cyfrowe i zmiany klimatyczne przekształcają globalną arenę.

Wskazano również, że najbliższe dekady będą charakteryzować się brakiem dopasowania między globalnymi wyzwaniami, a „zdolnością instytucji i systemu do odpowiedzi”. Rezultatem będzie „większa rywalizacja na każdym poziomie” – zwłaszcza między USA i Chinami.

Oto niektóre z trendów opisanych w najnowszej edycji raportu, który publikowany jest co cztery lata:

  • Presja zadłużenia: Rządy krajowe będą miały mniejszą elastyczność w radzeniu sobie z wyzwaniami takimi jak zmiany klimatyczne w obliczu rosnącego obciążenia długiem i coraz bardziej zróżnicowanych zasad handlu.
  • Waluty cyfrowe: Dolar amerykański i euro będą musiały stawić czoła zagrożeniom ze strony walut cyfrowych, takich jak bitcoin. Prywatne waluty cyfrowe mogą skomplikować prowadzenie polityki monetarnej poprzez zmniejszenie kontroli krajów nad ich kursami wymiany i podażą.
  • Presja klimatyczna: Zmiany klimatyczne spowodują podziały społeczne w państwach i zaostrzą napięcia międzynarodowe, a także zwiększą presję migracyjną.
  • Asertywne Chiny: W raporcie stwierdzono, że żadne państwo nie będzie w stanie zdominować wszystkich regionów lub obszarów, jednak przez jego strony przewija się temat wzmożonej rywalizacji Stanów Zjednoczonych z Chinami. Azjatyckie supermocarstwo będzie starało się zaznaczyć swoją dominację w Azji, naciskać na sojuszników USA, aby ograniczyli dostęp USA do bazowania i przybliżyć Tajwan do zjednoczenia do 2040 roku.
  • Nowe sposoby prowadzenia wojny: Wzmożona rywalizacja między państwami spowoduje dalsze rozprzestrzenianie broni jądrowej i zwiększy ryzyko konfliktów międzypaństwowych. Sztuczna inteligencja zwiększy wydajność istniejących broni i systemów obronnych.
  • Propaganda napędzana sztuczną inteligencją: Rozprzestrzenianie się technologii cyfrowych i postępy w dziedzinie sztucznej inteligencji otworzą zarówno państwom, jak i podmiotom niepaństwowym drzwi do wywierania wpływu na populacje, w tym poprzez nasilenie manipulacji poznawczej i polaryzacji społecznej.
kryptowalutyreklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.