40 firm kryptowalutowych ubiega się o licencję w Austrii | Wiadomości | CrypS.

40 firm kryptowalutowych ubiega się o licencję w Austrii

Mariusz Przepiórka
firmy kryptowalutowe w Austrii

Austriacki urząd nadzoru finansowego (FMA) poinformował, że otrzymał wnioski od 40 potencjalnych dostawców usług w zakresie aktywów cyfrowych, z czego 18 podmiotów uzyskało rejestrację.

Firmy kryptowalutowe działające w Austrii muszą ubiegać się o licencję regulatora w związku z wejściem w życie nowych przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML). Instrumenty pochodne bazujące na aktywach kryptowalutowych nie byłyby objęte tym rozporządzeniem, jednak nadal podlegają obecnym ograniczeniom ESMA i wszelkim przyszłym propozycjom FMA dotyczącym sprzedaży tych instrumentów inwestorom detalicznym.

Do października 2019 dostawcy usług kryptowalutowych funkcjonowali na podstawie przepisów przejściowych. Podmioty, które chcą nadal świadczyć swoje usługi po zakończeniu okresu przejściowego, muszą uzyskać licencję FMA. Oprócz giełd prowadzących wymianę kryptowalut na inne kryptowaluty i tradycyjne waluty, nowe reguły obowiązują również dostawców portfeli cyfrowych oraz uczestników rynku, którzy prowadzą wymianę kryptowalut lub świadczą usługi w zakresie emisji i sprzedaży kryptowalut.

Wysokie kary za brak licencji

Wnioskodawcy ubiegający się o licencję muszą wykazać austriackiemu organowi nadzoru finansowego, że posiadają wystarczające zdolności, spójność i wypłacalność pozwalającą na prowadzenie takiej działalności. Brak zgodności z regulacjami i wytycznymi FMA może prowadzić do nałożenia kar administracyjnych. Na firmy branży kryptowalutowej, które nie dokonają rejestracji, FMA może nałożyć grzywnę w wysokości do 200 000 EUR.

Regulator opublikował komunikat, w którym poinformował, że prowadzi politykę „zero tolerancji” w odniesieniu do prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Przyznał też w nim, że w odniesieniu do ryzyka związanego z kryptowalutami, w ubiegłym roku zlikwidowano kolejną lukę, wprowadzając wymóg rejestracji spółek działających w tym obszarze. FMA wyjaśniła, że większość dostawców aktywów cyfrowych złożyła wniosek o udzielenie licencji na prowadzenie elektronicznych portfeli i platform wymiany.

firmy kryptowalutowe w Austrii
reklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.