Władze Iranu zezwalają na działalność kolejnej kopalnii oraz giełdy kryptowalut | Wiadomości | CrypS.

Władze Iranu zezwalają na działalność kolejnej kopalnii oraz giełdy kryptowalut

Marek Lesiuk
Iran's bitcoin-set

29 kwietnia bieżącego roku, Ministerstwo Przemysłu, Górnictwa i Handlu Islamskiej Republiki Iranu wydało licencję na działalność tureckiej firmie iMiner.

Licencja nakreśla warunki działalności firmy w Iranie. Będzie ona mogła otworzyć centrum wydobywcze bitcoina w mieście Semnan w północnej części kraju, o mocy obliczeniowej 96 000 terahash na sekundę (TH/s). Według doniesień, miała ona zainwestować w tę kopalnię sumę 311 mld riali (ekwiwalent 7,3 mln dolarów), która po ukompletowaniu będzie operować 6 tysiącami koparek.

Dodatkowo, firma będzie także obsługiwać obrót walutami wirtualnymi na miejscowym rynku, jak również oferować usługi powiernicze w ich zakresie. iMiner prowadzi obecnie działalność w obszarze kryptowalut, gł. w dziedzinie usług powierniczych oraz innych aspektów ich obsługi, w Kanadzie, Rosji, Turcji i USA. Iran będzie kolejnym krajem, w którym firma rozpocznie działalność.

Władze Republiki Islamskiej uchodziły pierwotnie za sceptycznie nastawione do walut wirtualnych. Jednym z powodów były braki w zaopatrzeniu w energię elektryczną (której kryptokopalnie zużywają olbrzymie ilości), innym, rzadziej wymienianym – autorytarny ustrój wewnętrzny i niechęć grup rządzących do udostępnienia obywatelom środków płatniczych zapewniających anonimowość.

Jako istotny impuls do przemożenia tej niechęci mogło natomiast posłużyć niedawne odnowienie amerykańskich sankcji ekonomicznych, kładących się obecnie ciężkim brzemieniem na gospodarce Iranu. Wobec blokady transakcji z udziałem wielu irańskich podmiotów, anonimowe płatności kryptowalutą wydają się oferować sposobność obejścia tychże sankcji.

Doszło w związku z tym do niewątpliwego przewartościowania w polityce Iranu względem walut wirtualnych – kopalnia otworzona przez iMiner’a będzie jedną z największych, o ile nie największą, jednak w całym kraju  istnieć ma już około 1000 podmiotów z licencją na wydobycie kryptozasobów.

Iran's bitcoin-setreklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.