Rosja zamierza uregulować NFT | Wiadomości | CrypS.

Rosja zamierza uregulować NFT

Maciej Żerelik
nft kryptowaluty

Rosyjskie Ministerstwo Gospodarki przygotowuje kilka zmian w Kodeksie Cywilnym i ustawie o cyfrowych aktywach finansowych. Wszystko po to, aby uregulować rynek NFT w Rosji.

W ubiegłym tygodniu w ANO Digital Economy odbyło się spotkanie regulacyjnej grupy roboczej. Dyskusja dotyczyła przede wszystkim definicji niewymienialnych tokenów oraz niezbędnych zmian w przepisach.

W spotkaniu, którego inicjatorem było Ministerstwo Gospodarki, wzięli udział przedstawiciele banku centralnego, big techu i sieci społecznościowej VKontakte.

Obecnie ramy prawne Rosji nie wyjaśniają procesu i samej możliwości emisji kolekcjonerskich tokenów, a także kwestii ich regulacji i obiegu. Nie ma więc jasności w procesie ochrony nabywców takich tokenów oraz w kwestii: jak skorelować NFT z prawami własności intelektualnej.

Przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki zaproponowali zmianę ustawy o cyfrowych aktywach w celu określenia statusu prawnego NFT i przepisania zasad regulujących takie tokeny. Inicjatywa, według publikacji, została odebrana pozytywnie. Jednocześnie Bank Centralny uważa, że Ministerstwo Gospodarki nie powinno poruszać kwestii cyfrowych tokenów – jest to kompetencja Ministerstwa Finansów i samego Banku Rosji.

Uczestnicy rynku NFT wciąż czekają na rozwój sytuacji. Na przykład Andrei Tugarin, partner zarządzający GMT Legal, uważa, że błędna definicja kolekcjonerskich tokenów w przepisach może zawęzić zakres ich zastosowania:

Funkcjonalność NFT od dawna nie jest ograniczona do cyfrowych obiektów sztuki. Mogą one pełnić rolę biletów wstępu na imprezy, formę zabezpieczenia własności wirtualnych dóbr oraz zabezpieczenia.

Przypomnijmy, że jeszcze wiosną tego roku grupa deputowanych Dumy Państwowej wprowadziła ustawę, która miała określić status prawny niewymienialnych tokenów.

nft kryptowalutyreklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.