Ripple zarzuca SEC stosowanie podwójnych standardów | Wiadomości | CrypS.

Ripple zarzuca SEC stosowanie podwójnych standardów

Mariusz Przepiórka
Ugoda SEC i Ripple przed procesem jest mało prawdopodobna

Token XRP nie zawsze był uznawany za papier wartościowy przez amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). Fakt ten ujrzał światło dzienne po ujawnieniu dokumentów w sprawie przeciwko Ripple. Zgodnie z dokumentami, SEC wpisał XRP na listę papierów wartościowych dopiero w kwietniu 2018. Zaprzecza to początkowym twierdzeniom regulatora, że współzałożyciele Ripple od początku byli zaangażowani w nielegalną sprzedaż papierów wartościowych.

Co więcej, okazało się, że bitcoin (BTC) i eter (ETH) nigdy nie zostały uwzględnione na liście papierów wartościowych. Oznacza to, że pracownicy regulatora zawsze mogli legalnie obracać kryptowalutami. Prawdopodobnie dotyczy to również XRP, ale do kwietnia 2018 roku. Kluczowym momentem okazało się odrzucenie prośby sądu o udzielenie informacji na temat wewnętrznego obrotu kryptowalutami przez SEC. Zdaniem przedstawicieli regulatora, żądanie takich informacji to nieuzasadniona ingerencja w prywatne sprawy finansowe pracowników SEC.

Ripple przedstawia solidne argumenty

Zespół obrońców Ripple wykonał świetną robotę, znajdując solidne argumenty i zadając kolejne ciosy SEC. Główna linia obrony XRP opiera się na twierdzeniu, że SEC nie jest kompetentnym organem do tego, by wydać decyzję o naruszeniu prawa papierów wartościowych przez XRP. Ponadto spółka powołuje się na to, że inne kryptowaluty nie są uznawane przez SEC za papiery wartościowe.

Ostatnie doniesienia z sądowego pola bitwy wskazują, że pozwani złożyli odpowiedź na wniosek SEC o ujawnienie nagrań audiowizualnych z wewnętrznych spotkań Ripple. Spółka Ripple wskazała, że żądane dane są już w trakcie przygotowania, a wniosek jest bezzasadny. Pozwani argumentują też, że faza ujawniania faktów została już zakończona.

Ripple oczekuje, że sąd odrzuci wniosek SEC jako bezprzedmiotowy, ponieważ obecnie nie ma żadnych wcześniejszych wniosków o udostępnienie nagrań, które byłyby przedmiotem sporu. Ponadto spółka Ripple zwróciła się do sądu o odrzucanie wszelkich przyszłych wniosków SEC o dodatkowe nagrania, chyba że strony znajdą się w sytuacji faktycznego impasu. Według rynku, proces rozwija się korzystnie dla Ripple, czego efektem jest wzrost wartości XRP o 10%.

Ugoda SEC i Ripple przed procesem jest mało prawdopodobna
reklama
reklama