Regulator ADGM dostosowuje terminologię krypto do standardów FATF | Wiadomości | CrypS.

Regulator ADGM dostosowuje terminologię krypto do standardów FATF

Mariusz Przepiórka
abu dhabi global market dostosowuje prawo kryptowalut do wytycznych FATF

Financial Services Regulatory Authority (FSRA) regulująca Abu Dhabi Global Market (ADGM) wprowadziła poprawki do ram prawnych obowiązujących od roku 2018. FSRA zaktualizowała i rozszerzyła swoje wytyczne o obszary, które dotychczas nie były regulowane.

Poprawki obejmują głównie zmianę terminologii „krypto aktywów” na „aktywa wirtualne”. Celem zmiany jest dostosowanie się do standardów przyjętych przez Financial Action Task Force (FATF). FATF to międzynarodowa grupa powstała z inicjatywy G7, której celem jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

FSRA dokonała również przeglądu istniejących przepisów i zmieniła zasady dotyczące firm branży krypto, przenosząc je z jednej ogólnej kategorii do kilku innych, bardziej precyzyjnie oddających ich charakter. Pozwoli to regulatorowi odpowiednio sklasyfikować działalność branży kryptowalutowej. Zgodnie z tym startupy blockchainowe mogą podzielić się na świadczące usługi powiernicze, prowadzące działalność handlową, zajmujące się inwestycjami, itp. itd.

abu dhabi global market dostosowuje prawo kryptowalut do wytycznych FATF
reklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.