Redaktorzy Wikipedii nie uznają NFT za sztukę | Wiadomości | CrypS.

Redaktorzy Wikipedii nie uznają NFT za sztukę

Mariusz Przepiórka
NFT od Beepla kupione przez inwestora za 969 USD, zostało wycenione na 300,000 USD.

Grupa redaktorów Wikipedii, wolnej encyklopedii tworzonej przez użytkowników, opowiedziała się przeciwko klasyfikowaniu NFT jako formy sztuki i doszła do konsensusu, aby odłożyć tę kwestię do późniejszego terminu.

Pod koniec grudnia na platformie rozpoczęła się ankieta i debata na temat sprzedaży dzieł sztuki przez żyjących artystów oraz tego, czy sprzedaż dzieł NFT powinna być uznawana za „sprzedaż dzieł sztuki” czy „sprzedaż NFT”.

Wikipedia nie może decydować o tym, co zalicza się do sztuki, a co nie, dlatego umieszczenie NFT, jako sztuki lub nie, na własnej liście znacznie upraszcza sprawę – napisał redaktor „jonas”.

Dyskusja odłożona na później

Duża część dyskusji skupiła się na tym, czy NFT reprezentuje sztukę, czy też jest po prostu tokenem, który jest oddzielony od sztuki, na której się opiera. Redaktorzy nie zgadzali się co do definicji, a zdaniem niektórych brak jest wiarygodnych informacji, na podstawie których można by wyciągnąć wnioski.

W przeprowadzonym głosowaniu pięciu redaktorów sprzeciwiło się włączeniu NFT do sprzedaży dzieł sztuki, a tylko jeden poparł ten pomysł. 12 stycznia osiągnięto konsensus, aby usunąć z listy najlepszych sprzedaży dzieł sztuki takie sprzedaże jak kolekcja NFT Pak, która osiągnęła cenę 91 mln USD oraz NFT Beeple za 69 mln USD i ponownie otworzyć dyskusję na ten temat w późniejszym terminie.

Everipedia przedstawia własne stanowisko

Zgodnie z wytycznymi Wikipedii, do osiągnięcia konsensusu nie jest wymagana ani jednomyślność, ani głosowanie. Aby podjąć decyzję, konsensus musi uwzględniać wszystkie uzasadnione obawy redaktorów, które mieszczą się w ramach polityki platformy.

Everipedia, zdecentralizowany odpowiednik Wikipedii z Web3, odniosła się do wątpliwości redaktorów Wikipedii i przedstawiła własne stanowisko na temat NFT i sztuki.

Redaktorzy Everipedii stworzyli ponad 100 stron poświęconych kolekcjom NFT, podczas gdy Wikipedia zaczyna oznaczać NFT jako „nie sztukę”. Nadszedł czas, aby projekty NFT przeniosły się do Everipedii, encyklopedii Web 3.0, która wspiera sztukę i innowacje – poinformowała Everipedia w oświadczeniu.

NFT od Beepla kupione przez inwestora za 969 USD, zostało wycenione na 300,000 USD.
reklama
reklama