KNF ostrzega przed oszustami | Ostrzeżenie | CrypS.

KNF ostrzega przed oszustami

Mariusz Przepiórka

ostrzeżenie kryptowaluty scam Inne inwestycje

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) ponownie otrzymuje sygnały o działalności oszustów powołujących się na nadzór KNF w zakresie proponowanych przez nich transakcji kryptowalutowych.

Rozmówcom przez telefon proponuje się kupno lub sprzedaż kryptowalut. Podczas rozmowy oszuści informują też, że transakcja musi spełniać wymagania KNF w zakresie nagrywania całego procesu. W tym celu rozmówca powinien udostępnić oszustom pulpit swojego komputera, a w transakcji będzie uczestniczyć monitorujący ją pracownik UKNF.

W związku z powyższym KNF opublikowała na swej stronie internetowej komunikat, w którym przestrzega przed podobnymi sytuacjami. KNF zwraca uwagę, że rynek kryptowalutowy w naszym kraju nie jest regulowany i nie podlega nadzorowi. Komisja przypomina też, że nie udziela licencji i nie prowadzi nadzoru nad działalnością w zakresie obrotu kryptowalut. Nadzór KNF nad podmiotami związanymi z branżą kryptowalutową obejmuje jedynie prawidłowość świadczenia usług płatniczych. Nie obejmuje on natomiast kwestii wywiązywania się tych podmiotów z zobowiązań z tytułu kupna lub sprzedaży kryptowalut.

KNF podkreśla też, że w ramach czynności nadzorczych pracownicy UKNF nigdy nie wchodzą w bezpośrednie relacje z klientami. Nie biorą również udziału w poszczególnych transakcjach finansowych. Z tego względu powoływanie się na udział KNF lub pracowników UKNF w transakcji kupna lub sprzedaży kryptowalut może świadczyć o próbie oszustwa. Urząd zaleca, by w przypadku rozmowy z osobą powołującą się na autoryzację KNF lub UKNF, powstrzymać się od dalszych kontaktów i powiadomić policję. KNF zaleca, by szczególną uwagę na podobne sytuacje zwracać podczas rozmów telefonicznych i korespondencji e-mailowej.

Na stronie internetowej KNF można sprawdzić, czy podmiot, który się z nami kontaktuje, posiada uprawnienia do świadczenia usług finansowych w Polsce: https://www.knf.gov.pl/podmioty/wyszukiwarka_podmiotow. Można też sprawdzić, czy dany podmiot nie figuruje na liście ostrzeżeń publicznych KNF: https://www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/ostrzezenia_publiczne

ostrzeżenie kryptowaluty scam
reklama
reklama

Dodaj komentarz