Nowy niemiecki rząd uwzględnia kryptowaluty w umowie koalicyjnej | Wiadomości | CrypS.

Nowy niemiecki rząd uwzględnia kryptowaluty w umowie koalicyjnej

Mariusz Przepiórka
niemcy flaga

Nowy niemiecki rząd uwzględnił kryptowaluty w swej umowie koalicyjnej, opowiadając się za równymi szansami między tradycyjnymi finansami a „innowacyjnymi modelami biznesowymi”. Po długich negocjacjach partie SPD, FDP i Partia Zielonych uzgodniły umowę koalicyjną i w grudniu przejmą władzę w Niemczech.

Zgodnie ze 177-stronicowym dokumentem opublikowanym 24 listopada, koalicja opowiada się za nową „dynamiką w odniesieniu do możliwości i zagrożeń związanych z innowacjami finansowymi”, takimi jak aktywa kryptowalutowe i branża blockchain. Partie zapowiadają też dążenie do dostosowania europejskiego prawa nadzoru nad rynkiem finansowym do warunków cyfryzacji i złożonych struktur grupowych.

Dokument stwierdza, że organ nadzorczy Unii Europejskiej powinien „nie tylko dbać o tradycyjny sektor finansowy, ale także zapobiegać niewłaściwemu wykorzystaniu aktywów kryptowalutowych do prania pieniędzy i finansowania terroryzmu”.

Porozumienie Rady UE w sprawie cyfrowego pakietu finansowego

Branżą kryprowalutową zajmuje się również Rada Europejska, która kieruje polityczną agendą Unii Europejskiej. Ostatnio RE przyjęła projekt cyfrowego pakietu finansowego. Na pakiet składają się dwa dokumenty: Rozporządzenie w sprawie rynków aktywów kryptowalutowych (MICA) oraz Rozporządzenie w sprawie operacyjnej odporności cyfrowej sektora finansowego (DORA).

Rozporządzenie MICA – wstępnie opracowane przez Komisję Europejską we wrześniu 2020 roku – ma na celu stworzenie „ram regulacyjnych dla rynku kryptowalut, które wspierają innowacje i wykorzystują potencjał kryptowalut”. Dokument, który musi być jeszcze ratyfikowany przez Parlament Europejski, będzie nakładał na emitentów kryptowalut bardziej rygorystyczne wymogi prawne.

Rozpoczynając prace nad pakietem Komisja Europejska wskazywała, że ma on wypełnić lukę w obowiązującym prawodawstwie UE i zagwarantować, że obecne ramy prawne nie stanowią przeszkód dla stosowania nowych cyfrowych instrumentów finansowych. Jednocześnie ma zapewnić, że nowe technologie i produkty będą wchodzić w zakres regulacji finansowych i ustaleń dotyczących zarządzania ryzykiem operacyjnym firm działających w UE.

niemcy flaga
reklama
reklama