Niemcy nie są przekonani do cyfrowego EUR. Tylko 13% popiera CBDC | Wiadomości | CrypS.

Niemcy nie są przekonani do cyfrowego EUR. Tylko 13% popiera CBDC

Mariusz Przepiórka
Opinia ministra finansów Niemiec na temat europejskiego CBDC

Trwają badania mające na celu przygotowanie sektora finansowego na przyjęcie cyfrowego euro. Zanim to jednak nastąpi, banki centralne muszą sprawdzić, jak opinia publiczna postrzega proponowane CBDC.

Deutsche Bundesbank, bank centralny Republiki Federalnej Niemiec, przeprowadził takie badania i niedawno przedstawił swoje wyniki. W badaniu bank ocenił, jak prywatne gospodarstwa domowe w kraju podchodzą do cyfrowego euro. Wraz z wynikami ukazał się oficjalny dokument zatytułowany: „Dyskusja o cyfrowym euro powoli dociera do konsumentów”.

Niewielkie poparcie dla cyfrowej waluty

W publikacji bank zauważył, że tylko 13% ankietowanych popierało wprowadzenie cyfrowego euro. Wśród osób, które wcześniej zetknęły się z tym tematem podobną opinię wyraziło zaledwie 22% respondentów. Raport wskazuje jednak, że rośnie świadomość cyfrowego euro. Bank podkreśla, że stosunek do cyfrowej waluty może się zmienić wraz z nowymi informacjami na ten temat.

Wśród osób, które pozytywnie wyrażają się na temat cyfrowego euro, 65% uważa, że będzie to dobra alternatywa dla gotówki, a 63% wskazuje, że może zastąpić prywatne środki płatności. Około 61% zwolenników cyfrowego euro stwierdziło, że jest to element cyfrowego społeczeństwa. Niemiecki bank centralny podsumował wyniki ankiety wskazując, że lepsza komunikacja ze społeczeństwem z pewnością pozwoli zwiększyć poparcie dla cyfrowej waluty.

EBC tworzy grupę roboczą ds. CBDC

Tymczasem Europejski Bank Centralny (EBC) ogłosił informację o nowych członkach grupy doradczej ds. rynku w związku z projektem wprowadzenia cyfrowego euro. Zgodnie z komunikatem prasowym, EBC powołał 30 wysokiej klasy specjalistów z doświadczeniem na rynku płatności detalicznych w całym regionie europejskim.

Grupa będzie nosić nazwę „The Eurosystem’s High-Level Task Force on Central Bank Digital Currency”. Fabio Panetta, przewodniczący grupy zadaniowej i członek zarządu EBC powiedział, że wielu wysokiej klasy ekspertów z sektora prywatnego chce wnieść swój wkład w projekt cyfrowego euro. Ich wiedza ułatwi uwzględnienie opinii potencjalnych użytkowników i dystrybutorów na temat cyfrowej waluty w fazie badań.

Opinia ministra finansów Niemiec na temat europejskiego CBDC
reklama
reklama