MFSA: Binance nie działa w naszej jurysdykcji | Wiadomości | CrypS.

MFSA: Binance nie działa w naszej jurysdykcji

Mariusz Przepiórka
binance

Malta Financial Services Authority (MFSA) opublikowała oświadczenie, w którym zaprzecza, że kiedykolwiek sprawowała nadzór nad giełdą Binance. Cytując doniesienia medialne określające Binance jako spółkę z siedzibą na Malcie regulator wskazał, że giełda nie posiada maltańskiej licencji, dlatego nie podlega nadzorowi ze strony MFSA.

Giełda w marcu 2018 roku informowała, że zamierza otworzyć biuro na Malcie. Był to efekt starcia z regulatorami rynku japońskiego, gdzie chciała wcześniej przenieść swoją działalność. Wówczas premier Malty Joseph Muscat z otwartymi rękami zapraszał Binance do swego kraju.

We wrześniu 2018 roku giełda zapowiadała nawet ścisłą współpracę z maltańską giełdą papierów wartościowych (MSX) w zakresie obrotu tokenami. Pod koniec 2019 roku z kolei pojawiły się informacje o projekcie nowego maltańskiego banku przyjaznego branży kryptowalutowej. Tymczasem nie jest nawet jasne, czy Binance ma jakiekolwiek biuro na Malcie.

MFSA poinformowała, że prowadzi czynności sprawdzające, czy Binance prowadzi na Malcie działalność, która może wykraczać poza obszar jej nadzoru. Wspomniała również, że zgodnie z obowiązującymi na Malcie przepisami, wszystkie podmioty działające w branży kryptowalutowej muszą uzyskać licencję.

Faktem jest, że Binance to firma międzynarodowa, która według oficjalnych doniesień posiada swoje biura na kilku kontynentach. Ostatnio pisaliśmy o chęci wejścia giełdy na rynek Singapurski.

binancereklama
reklama

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.