Kuba reguluje wykorzystanie wirtualnych aktywów w transakcjach komercyjnych | Wiadomości | CrypS.

Kuba reguluje wykorzystanie wirtualnych aktywów w transakcjach komercyjnych

Mariusz Przepiórka
kuba kryptowaluty

Bank Centralny Kuby (BCC) wydał uchwałę ustanawiającą zasady regulujące wykorzystanie wirtualnych aktywów w transakcjach handlowych i udzielanie licencji dostawcom usług w tym sektorze.

W opublikowanej uchwale, BCC stwierdza, że może zezwolić, ze względu na interes społeczno-gospodarczy, na wykorzystanie niektórych aktywów wirtualnych w transakcjach handlowych. Może również udzielić licencji dostawcom usług związanych z aktywami wirtualnymi dla operacji finansowych.

Według BCC „instytucje finansowe i inne osoby prawne mogą wykorzystywać aktywa wirtualne wyłącznie między sobą i w transakcjach z osobami fizycznymi w celu wykonania operacji pieniężnych i handlowych, a także w celu zaspokojenia zobowiązań pieniężnych”.

Definicja „wirtualny aktywów”

Instytucja wskazała, że aktywa wirtualne rozumiane są jako „cyfrowa reprezentacja wartości, która może być przedmiotem obrotu lub transferu cyfrowego i wykorzystywana do płatności lub inwestycji”. BCC wyjaśnia również, że osoby przyjmują na siebie ryzyko odpowiedzialności cywilnej i karnej oraz odpowiedzialność wynikającą z obrotu aktywami wirtualnymi i korzystania z usługodawców, którzy działają poza systemem bankowym i finansowym.

Z drugiej strony, uchwała przewiduje, że agencje administracji rządowej muszą powstrzymać się od używania wirtualnych aktywów w transakcjach, z wyjątkiem przypadków autoryzowanych przez Bank Centralny Kuby. Według BCC, nawet jeśli takie wirtualne aktywa i dostawcy takich usług działają poza systemem bankowym i finansowym, zarządzanie nimi wiąże się z ryzykiem dla polityki monetarnej i stabilności finansowej, ze względu na wysoką zmienność, która je charakteryzuje.

BCC stwierdził również, że kryptowaluty wiążą się z ryzykiem wykorzystania ich do finansowania działalności przestępczej, z uwagi na nadmierną anonimowość użytkowników korzystających z takich sieci.

kuba kryptowaluty
reklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.