Kryptowaluty nie są zakazane w Indiach - wyjaśnia bank centralny | Wiadomości | CrypS.

Kryptowaluty nie są zakazane w Indiach – wyjaśnia bank centralny

Michał Misiura
giełdy kryptowalut walczą z bankiem centralnym indii podważając zakaz obrotu bitcoinem

Reserve Bank of India (RBI) wyjaśnił swoje stanowisko w obszernym oświadczeniu przygotowanym dla indyjskiego sądu najwyższego. Powodem komentarza jest sprawa tocząca się pomiędzy regulatorem a prawnikiem reprezentującym giełdy kryptowalut. 

Platformy wymiany przystąpiły do ofensywy przedstawiając twarde argumenty przeciwko zakazowi obrotu kryptowalutami, który funkcjonuje w Indiach. Walka z centralnym bankiem toczy się przed sądem najwyższym kraju. Prawnik reprezentujący giełdy kwestionuje zakaz stwierdzając, że cyfrowe waluty nie są uznawane w Indiach za walutę i w związku z tym nie powinny być objęte zakazem regulatora.

Reserve Bank of India odbija piłeczkę i stwierdza, że waluty cyfrowe nie są zakazane w Indiach. Dodaje jednak, że wsparcie bankowe w ich obrocie już tak. W 30-stronicowym raporcie na ten temat, przedstawia stanowisko, w którym wyjaśnia powody nałożonych ograniczeń. Przede wszystkim zasłania się w nim ryzykiem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, stwierdzając że cyfrowe waluty ułatwiają zadanie przestępcom.

Po pierwsze, RBI nie zabroniło VC (wirtualnych walut) w tym kraju. RBI nakazało podmiotom przez niego regulowanym, aby nie świadczyły usług osobom lub podmiotom zajmującym się lub rozliczającym VC.

– brzmi oświadczenie indyjskiego banku centralnego.

Sprawa wytoczona regulatorowi przez giełdy kryptowalut nabiera tempa. Sąd najwyższy Indii zdecyduje czy zakaz wymiany cyfrowych aktywów ma uzasadnienie.

giełdy kryptowalut walczą z bankiem centralnym indii podważając zakaz obrotu bitcoinem
reklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.