Komitet Bazylejski chce ostrożnego traktowania kryptowalut | Wiadomości | CrypS.

Komitet Bazylejski chce ostrożnego traktowania kryptowalut

Michał Misiura
Komitet Bazylejski zaleca ostrożność w sprawie kryptowalut

Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego (BCBS), czyli globalny regulator ds. banków, wzywa do stworzenia konserwatywnych ram regulacyjnych dla kryptowalut. Stwierdza, że to ryzykowne aktywa, które mogą zagrozić konsumentom oraz bankom. 

Komitet Bazylejski jest współtworzony przez organizacje regulacyjne z Europy, Stanów Zjednoczonych i Japonii. Jego ostatni raport nawołuje do ostrożności w sprawie kryptowalut. Zdaniem organizacji cyfrowe aktywa mogą obniżyć stabilność systemu finansowego i odbić się negatywnie na sytuacji banków.

BCBS zaleca zachowawcze, ostrożnościowe traktowanie kryptowalut. Twierdzi, że banki decydujące się otworzyć na ich sektor powinny szczególnie uważać na tokeny wysokiego ryzyka. Ponadto zaznaczył, że kryptowaluty nie powinny być wykorzystywane jako pokrycie albo zabezpieczenie kredytów.

Kryptoaktywa są niedojrzałą klasą aktywów, biorąc pod uwagę brak standaryzacji i ciągłą ewolucję. Niektóre kryptoaktywa wykazują dużą zmienność i stanowią ryzyko dla banków, w tym ryzyko płynności; ryzyko kredytowe; ryzyko rynkowe; ryzyko operacyjne (w tym ryzyka oszustwa i cyberbezpieczeństwa); ryzyko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu; oraz ryzyko prawne i ryzyko utraty reputacji. – brzmi cytat z raportu, przytaczany przez portal Cointelegraph. 

Komitet Bazylejski zaleca ostrożność w sprawie kryptowalut
reklama
reklama