Komitet Bazylejski chce ostrożnego traktowania kryptowalut | Wiadomości | CrypS.

Komitet Bazylejski chce ostrożnego traktowania kryptowalut

Michał Misiura
Komitet Bazylejski zaleca ostrożność w sprawie kryptowalut

Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego (BCBS), czyli globalny regulator ds. banków, wzywa do stworzenia konserwatywnych ram regulacyjnych dla kryptowalut. Stwierdza, że to ryzykowne aktywa, które mogą zagrozić konsumentom oraz bankom. 

Komitet Bazylejski jest współtworzony przez organizacje regulacyjne z Europy, Stanów Zjednoczonych i Japonii. Jego ostatni raport nawołuje do ostrożności w sprawie kryptowalut. Zdaniem organizacji cyfrowe aktywa mogą obniżyć stabilność systemu finansowego i odbić się negatywnie na sytuacji banków.

BCBS zaleca zachowawcze, ostrożnościowe traktowanie kryptowalut. Twierdzi, że banki decydujące się otworzyć na ich sektor powinny szczególnie uważać na tokeny wysokiego ryzyka. Ponadto zaznaczył, że kryptowaluty nie powinny być wykorzystywane jako pokrycie albo zabezpieczenie kredytów.

Kryptoaktywa są niedojrzałą klasą aktywów, biorąc pod uwagę brak standaryzacji i ciągłą ewolucję. Niektóre kryptoaktywa wykazują dużą zmienność i stanowią ryzyko dla banków, w tym ryzyko płynności; ryzyko kredytowe; ryzyko rynkowe; ryzyko operacyjne (w tym ryzyka oszustwa i cyberbezpieczeństwa); ryzyko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu; oraz ryzyko prawne i ryzyko utraty reputacji. – brzmi cytat z raportu, przytaczany przez portal Cointelegraph. 

Komitet Bazylejski zaleca ostrożność w sprawie kryptowalut
reklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.