Kajmany zapowiadają utworzenie ram prawnych dla branży krypto | Wiadomości | CrypS.

Kajmany zapowiadają utworzenie ram prawnych dla branży krypto

Mariusz Przepiórka
kajmany zaczynają regulować kryptowaluty

Kajmany, terytorium zależne Wielkiej Brytanii położone na Morzu Karaibskim, zapowiedziały utworzenie ram prawnych dla branży wirtualnych aktywów. Pierwsze z zapowiadanych przepisów zostały już opublikowane przez Ministerstwo Usług Finansowych Kajmanów i weszły w życie pod koniec ubiegłego miesiąca.

Jest to „pierwszy etap” wprowadzania nowych przepisów. Mają one określić sposób, w jaki Kajmany będą podchodzić do kwestii zapobiegania praniu pieniędzy (AML) oraz finansowaniu terroryzmu (CFT). Podmioty oferujące usługi w zakresie cyfrowych aktywów będą musiały zarejestrować się w Cayman Islands Monetary Authority (CIMA). Będą musiały również działać zgodnie z przepisami AML/CFT. Obejmuje to także podmioty już działające na Kajmanach.

Wdrożenie „drugiego etapu” planuje się na połowę przyszłego roku. Wtedy Kajmany opublikują zapisy związane z wymaganiami licencyjnymi i nadzorem nad podmiotami z branży cyfrowych aktywów. Zdaniem ministerstwa odpowiadającego za nowe przepisy, wzmocnią one zdolność władz do zachęcania nowych podmiotów lub osób fizycznych do przenoszenia działalności na Kajmany. Faza pierwsza zmiany przepisów wchodzi w życie w chwili, gdy Kajmany są obiektem kontroli prowadzonej przez FATF oraz CFATF w zakresie zapobiegania finansowaniu terroryzmu i broni masowej zagłady.

kajmany zaczynają regulować kryptowaluty
reklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.