Jedynie 15% doradców finansowych proponuje klientom kryptowaluty | Wiadomości | CrypS.

Jedynie 15% doradców finansowych proponuje klientom kryptowaluty

Anna Sutowicz
Jedynie 15% doradców finansowych proponuje klientom kryptowaluty

Jak podaje agencja konsultingowa Coalition Greenwich, mimo dużej popularności aktywów kryptograficznych – aż 70% doradców finansowych nie wie, jak oferować swoim klientom kryptowaluty.


Koalicja Greenwich opublikowała raport, w którym wykazała, że z 600 ankietowanych doradców finansowych, jedynie 15% oferuje inwestorom detalicznym produkty związane z kryptowalutami.

Więcej niż jedna trzecia badanych stwierdziła, że to polityka ich firmy nie zezwala na oferowanie aktywów kryptograficznych. 26% respondentów uznało, że tego rodzaju produkty nie są odpowiednie dla ich klientów. 15% – że spodziewa się takich próśb od swoich klientów. Brak narzędzi do opracowania strategii kryptowalutowej zgłosiło 13% ankietowanych doradców finansowych.

Kryptowaluty sposobem na emeryturę?

Jednocześnie raport Coalition Greenwich wskazuje, że w roku 2021 doradcy finansowy dostrzegali popyt inwestorów na produkty kryptowalutowe, jako jeden ze sposobów na zaoszczędzenie pieniędzy na emeryturę. Potwierdza to także wynik ankiety przeprowadzonej przez firmę inwestycyjną Capitalize. Wedle przedstawionych w niej danych, aktywa cyfrowe, które kiedyś były postrzegane jako synonim spekulacji i hazardu, obecnie zyskały prestiż stając się jednym ze sposobów zabezpieczenia swojego kapitału na emeryturę.

Masowe płatności w BTC

Agencja konsultingowa Coalition Greenwich wyraziła opinię, że masowe płatności w BTC to sprawa odległej przyszłości. Jednocześnie podkresiła, że podstawą do zwiększenia dystrybucji kryptowalut do 2023 roku jest m.in. stworzenie bardziej przejrzystych przepisów i zapewnienie łatwiejszego dostępu do produktów kryptowalutowych.

Obawa o perspektywy regulacji kryptowalut

Inne badanie, tym razem przeprowadzone przez Natixis Investment Managers w lutym 2022 roku wykazało, że blisko 30% amerykańskich specjalistów inwestycyjnych twierdzi, że prywatni inwestorzy nie potrzebują kryptowalut. Dyrektor generalny Natixis Center for Investor Insight, Dave Goodsell powiedział wówczas:

Myślę, że trudno jest rekomendować inwestycje w takie aktywa, kiedy zarządza się aktywami. Myślę, że stąd bierze się niezdecydowanie menedżerów.

Uznano także, że takie podejście do inwestycji w kryptowaluty może być spowodowane obawami o przejrzystość i perspektywy w kwestii regulacji aktywów cyfrowych. Jednocześnie 40% ankietowanych przyznało, że wśród ich klientów stale rośnie zainteresowanie kryptowalutami. Inwestycją w krypto zainteresowani są przede wszystkim młodzi inwestorzy. Większość ankietowanych uznała, że branża kryptowalut musi być bardziej przejrzysta, potrzebuje nadzoru regulacyjnego i konieczne jest lepsze szkolenie dotyczące pracy z kryptowalutami.

Jedynie 15% doradców finansowych proponuje klientom kryptowalutyreklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.