Czy Pakistan wprowadzi zakaz używania wszystkich kryptowalut? | Wiadomości | CrypS.

Czy Pakistan wprowadzi zakaz używania wszystkich kryptowalut?

Anna Sutowicz
Pakistan zakazuje kryptowalut

Po długim czasie niepewności, Komisja powołana przez Sąd Najwyższy Sindh (SHC) przedstawiła raport, w którym zaleciła całkowity zakaz kryptowalut. W raporcie stwierdzono, że ryzyko związane z kryptowalutami znacznie przewyższa korzyści dla Pakistanu.

W Pakistanie dotychczas nie wprowadzono żadnych przepisów ani zasad, które regulowałyby wykorzystanie kryptowalut w handlu. 20 października ubiegłego roku Sąd Najwyższy Sindh nakazał rządowi federalnemu uregulowanie sprawy kryptowalut w ciągu trzech miesięcy. Sąd polecił rządowi utworzenie komisji kierowanej przez federalnego sekretarza finansów, w celu określenia statusu prawnego kryptowalut.  

Komisja przedłożyła raport dotyczący kryptowalut do Sądu Najwyższego Sindh (SHC). Wezwała SHC nie tylko do zakazania kryptowalut, lecz również do nałożenia kar na giełdy kryptowalut „jak zrobiły niektóre inne kraje”.

Ostateczny werdykt jeszcze przed nami

Sąd Najwyższy Sindh przesłał raport do Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Sprawiedliwości, by mógł być rozpatrzony na wspólnym posiedzeniu. Dopiero wtedy może dojść do ostatecznej decyzji w sprawie.

Sima Kamil, wiceprezes State Bank of Pakistan stwierdził, że:

Jedyne użycie kryptowaluty w Pakistanie wydaje się mieć charakter spekulacyjny, gdzie ludzie są zachęcani do inwestowania w taką monetę w celu krótkoterminowych zysków kapitałowych. Może to skutkować ucieczką cennych dewiz, a także transferem nielegalnych środków z kraju. W związku z tym, komisja pragnie skierować powyższą rekomendację do sekretarza Ministerstwa Finansów.

Według komisji powołanej przez SHC, waluty cyfrowe mogą być wykorzystywane do finansowania terroryzmu i prania pieniędzy. W związku z tym, powinny być zakazane.

Komisja zaleciła również, by giełdy kryptowalut, takie jak Binance, OctaFX itp., zostały zbanowane za ich nieautoryzowane operacje w kraju. Kolejną rozprawę sądową w sprawie zaplanowano na 12 kwietnia 2022 roku.

Pakistan zakazuje kryptowalutreklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.