Pakistański sąd najwyższy wzywa rząd do uregulowania kryptowalut | Wiadomości | CrypS.

Pakistański sąd najwyższy wzywa rząd do uregulowania kryptowalut

Mariusz Przepiórka
pakistan i kryptowaluty

Sąd najwyższy pakistańskiej prowincji Sindh zwrócił się do rządu o przedstawienie warunków regulacji kryptowalut. Według pakistańskiego dziennika The Express Tribune, sąd wydał instrukcje dla rządu podczas rozpatrywania pozwu, który, kwestionuje legalność zakazu obrotu kryptowalutami z 2018 roku.

Sąd poinstruował organy regulacyjne, takie jak Pakistańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SECP) oraz bank centralny, aby współpracowały z agencjami rządowymi, jak ministerstwa technologii informacyjnej i prawa, w celu opracowania regulacji kryptowalut w ciągu trzech najbliższych miesięcy. W ramach postępowania sąd zażądał również, aby w tym samym okresie przedłożono raport na temat kroków podjętych w celu uregulowania kryptowalut.

Pakistan coraz bliżej uregulowania kryptowalut

Według doniesień medialnych, SECP rozważa regulacje kryptowalutowe od listopada 2020 roku. Z kolei przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu jest tematem konsultacji rządowych odnoszących się do kryptowalut, zwłaszcza w obliczu presji ze strony FATF. Decyzja sądu sprawia, że prowincja Sindh dołącza do grona pakistańskich prowincji, które domagają się regulacji kryptowalut.

W grudniu 2020 roku zgromadzenie prowincji Khyber Pakhtunkhwa wezwało rząd federalny do legalizacji kryptowalut. W tym czasie ustawodawcy wskazywali, że szeroki charakter przyjęcia waluty cyfrowej może prowadzić do sytuacji, w której kryptowaluty będą mogły zastąpić waluty fiducjarne. W marcu 2021 prowincja Khyber Pahktunkhwa ogłosiła plany pilotażowego projektu utworzenia farm kryptowalutowych w regionie.

Bank centralny bada CBDC

Tymczasem Narodowy Bank Pakistanu (SBP), podobnie jak wiele innych banków centralnych na całym świecie, również bada waluty cyfrowe banku centralnego (CBDC). W oddzielnej sprawie związanej z kryptowalutami, która toczyła się przed Sądem Najwyższym w Lahore z udziałem m.in. SECP, SBP i rządu federalnego, sąd poprosił strony o to, aby w kolejnych postępowaniach powoływali się na konkretne przepisy prawne. Lahore jest stolicą Pendżabu, kolejnej z czterech prowincji Pakistanu, która również wykazuje zainteresowanie kryptowalutami.

pakistan i kryptowaluty
reklama
reklama