Czy Facebook porzuci Diem na rzecz stabelcoinów innych firm? | Wiadomości | CrypS.

Czy Facebook porzuci Diem na rzecz stabelcoinów innych firm?

Mariusz Przepiórka
Facebook uruchomi pilotażową emisję Diem w 2021 roku

Novi Financial (dawniej Calibra), firma stojąca za projektem Diem, rozważa nawiązanie współpracy z zewnętrznymi emitentami stablecoinów. Taką informację podał The Block, powołując się na dobrze poinformowane źródła.

W połowie czerwca 2019 roku Facebook ogłosił uruchomienie projektu Libra, globalnego stablecoina wspieranego przez koszyk walut i innych aktywów. Stowarzyszenie Libra o charakterze non-profit miało zarządzać ekosystemem stablecoina. Po ogłoszeniu projektu nastąpiła fala krytyki ze strony regulatorów. W rezultacie Stowarzyszenie Libra opuściło wielu dużych graczy, w tym eBay, Visa i Mastercard.

W kwietniu 2020 roku stowarzyszenie zrezygnowało z pierwotnej koncepcji. Zamiast jednego globalnego stablecoina, zdecydowano się na emisję kilku aktywów, z których każde miało być powiązane z inną walutą. W maju Facebook zmienił nazwę cyfrowego portfela dla stabelcoina z Calibra na Novi. Po rebrandingu utworzono Novi Financial, kryptowalutową spółkę zależną korporacji. W grudniu ubiegłego roku Stowarzyszenie Libra zmieniło nazwę na Stowarzyszenie Diem.

Facebook zainteresowany Circle i Paxos

W 2021 r. Stowarzyszenie Diem i bank Silvergate zawarły porozumienie, na mocy którego bank stał się „wyłącznym emitentem” waluty Diem powiązanej z dolarem. Strony nie rozpoczęły jeszcze emisji stablecoinów. Rozmówcy The Block przypisali opóźnienie problemom regulacyjnym. Trzy źródła cytowane w publikacji podały, że Novi Financial prowadzi obecnie rozmowy z emitentami stablcoinów – Circle i Paxos. Firma rzekomo chce wykorzystać USD Coin (USDC) i Paxos Standard (PAX) w swoim portfelu.

Bank Silvergate podkreśla, że partnerstwo banku ze Stowarzyszeniem Diem pozostaje w mocy. Rzecznik prasowy instytucji kredytowej podkreślił również, że „pozostaje ona wyłącznym emitentem Diem USD”. Źródło bliskie Stowarzyszeniu Diem określiło je jednak mianem „organizacji zombie”. – Szukają nowych opcji, ale szanse na sukces wydają się niewielkie – podkreślił rozmówca The Block.

Diem, wraz z Tether (USDT), był wcześniej przedmiotem zamkniętego spotkania grupy roboczej ds. rynków finansowych przy prezydencie USA. Uczestnicy spotkania wyrazili obawę o możliwe skutki emisji waluty Diem ze względu na ogromny globalny zasięg Facebooka.

Facebook uruchomi pilotażową emisję Diem w 2021 rokureklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.