Całkowity zakaz miningu bitcoinów w UE jest realny | Wiadomości | CrypS.

Całkowity zakaz miningu bitcoinów w UE jest realny

Anna Sutowicz
Mining BTC

Patrick Hansen, ekspert ds. kryptowalut podzielił się wynikami nowych artykułów badawczych dotyczących m.in. ryzyka klimatycznego spowodowanego wydobywaniem kryptowalut. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że regulatorzy będą ingerować w branżę górniczą.


Patrick Hansen, ekspert do spraw kryptowalut w Presight Capital, po zapoznaniu się z nowym raportem Europejskiego Banku Centralnego (EBC) ostrzegł, że regulator zamierza wzmocnić nadzór nad wydobyciem kryptowalut. Hansen podzielił się wynikami trzech nowych raportów badawczych opublikowanych przez EBC. Artykuły podkreślają podejście przyjęte przez instytucję finansową w odniesieniu do powstającej klasy aktywów.

Prawdopodobny zakaz wydobycia

Ekspert zwrócił uwagę na obszary, które niepokoją Unię Europejską. Wśród potencjalnych zagrożeń, znajduje się kopanie kryptowalut, które niesie ze sobą ryzyko klimatyczne. Wedle badań Europejskiego Banku Centralnego, wydobycie BTC zużywa więcej energii niż Holandia, Austria i Hiszpania. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że regulatorzy będą ingerować w kwestie klimatu górniczego. W opinii Hansena:

Polityczne działania władz są możliwe. Na przykład, wprowadzenie wymogów dotyczących ujawniania informacji, wprowadzenie podatku węglowego od udziałów lub całkowity zakaz wydobycia.

Jak EBC zamierza regulować Bitcoin?

Unia Europejska i jej banki centralne przygotowują się do wprowadzenia nowej regulacji dotyczącej BTC i kryptowalut. Instytucja finansowa chce uregulować rodzącą się klasę aktywów „dogłębnie” poprzez wdrożenie dwóch pakietów regulacji o nazwie: Regulacja rynków w aktywach kryptograficznych (MiCA). Pierwsza wersja tego pakietu ma wejść w życie już w 2024 roku. Druga wersja jest wciąż w fazie rozwoju. Prezes Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde powiedziała:

MiCA 2 powinna w pełni obejmować zdecentralizowane finanse (DeFi), obecnie skupiające się na pośrednikach finansowych. Tam, gdzie nie ma pośrednika, rozporządzenie nie ma zastosowania, i tak jest w przypadku Bitcoina. Tak więc Bitcoin nie będzie objęty MiCA 1, ale miejmy nadzieję, że w przypadku MiCA 2 zostanie to wzięte pod uwagę.

Christine Lagarde, a także inni członkowie Europejskiego Banku Centralnego i członkowie międzynarodowych regulatorów, politycy oraz instytucje finansowe zbiegli się w jednym punkcie twierdząc, że kryptowaluty stają się zagrożeniem dla systemu finansowego i konsumentów.

Mining BTC
reklama
reklama