Wraca zasada niehostowanych portfeli | Wiadomości | CrypS.

Wraca zasada niehostowanych portfeli

Mariusz Przepiórka
fincen

Propozycja kontrowersyjnej zasady, która wymuszałaby stosowanie procedury – poznaj swojego klienta (KYC) na niehostowanych lub samodzielnie hostowanych portfelach kryptowalutowych, może być ponownie rozważana przez rząd federalny USA.

Pomysł po raz pierwszy pojawił się pod koniec 2020 roku i został zaproponowany przez Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). Jeśli zostanie wprowadzony w życie, giełdy kryptowalutowe będą zobowiązane do zbierania nazwisk i adresów domowych od każdego klienta, który przenosi kryptowaluty do prywatnego portfela.

Branża kryptowalutowa wskazuje, że przestrzeganie zasady może być niemożliwe dla niektórych portfeli, ponieważ nie są one kontrolowane przez ludzi, a zatem nie są powiązane z tymi danymi osobowymi. Istnieją również obawy, że wymóg ten może być zbyt uciążliwy do spełnienia przez osoby fizyczne.

FinCEN pod presją branży kryptowalutowej

Amerykański Departament Skarbu, który jest obecnie nadzorowany przez Janet Yellen, ujawnił, że zasada może być rozważana w półrocznym programie regulacji, który zostanie formalnie opublikowany 31 stycznia. Program określa priorytety Departamentu Skarbu, ale nie wskazuje, że przepisy na pewno będą wdrożone lub zostaną wdrożone w proponowanej formie.

Proponowana zasada miała początkowo niezwykle krótki, 15-dniowy okres na zgłaszanie uwag, co dodatkowo wzbudziło kontrowersje wśród zwolenników branży. Zazwyczaj okresy wnoszenia uwag wynoszą od 30 do 90 a w niektórych przypadkach może to być nawet 120 dni. Pod presją FinCEN dwukrotnie przedłużała ten okres, najpierw o 15 dni, a później o kolejne 60 dni.

Okres zgłaszania uwag może zostać przedłużony

W pierwszym okresie, FinCEN traktowała przepisy zasady jako dwie oddzielne kwestie. Jeden z przepisów miał na celu nałożenie zasad raportowania transakcji walutowych (CTR) na transakcje kryptowalutowe do niehostowanych portfeli. Instytucje finansowe obecnie składają CTR dla klientów, którzy dokonują transakcji na ponad 10 000 USD w ciągu jednego dnia.

Zasada dotycząca danych osobowych, zwana zasadą gromadzenia danych kontrahenta, miałaby zastosowanie do klientów przekazujących dziennie ponad 3000 USD w kryptowalutach do prywatnych portfeli.

To właśnie ta druga zasada spowodowała sprzeciw branży, w tym kilka tysięcy komentarzy zgłoszonych w ramach uwag do propozycji. Być może przed wdrożeniem zasady gromadzenia danych kontrahentów FinCEN będzie musiała ogłosić nowy termin zgłaszania uwag, aby odnieść się do tych wszystkich reakcji.

fincen
reklama
reklama