Więzienie dla anonimowych posiadaczy BTC w Rosji? | Wiadomości | CrypS.

Więzienie dla anonimowych posiadaczy BTC w Rosji?

Konrad Juszczyk
Osoby prywatne, jak i organizacje muszą zgłaszać do Federalnej Służby Podatkowej otrzymane kryptowaluty

Federacja Rosyjska złożyło propozycję poprawek w prawie odnośnie posiadaczy kryptowalut. Od teraz właścicielom walut cyfrowych może grozić nawet do 3 lat więzienia, jeżeli nie zgłoszą organom podatkowym transakcji dokonanych w krypto.

Osoby prywatne, jak i organizacje będą musiały zgłaszać do Federalnej Służby Podatkowej otrzymane kryptowaluty, transakcje związanie z nimi oraz salda portfelów, jeżeli wartość transakcji przekroczy 600 000 rubli (około 30 000 zł). Obliczenia dokonuje się po cenie rynkowej waluty cyfrowej w dniu każdej z wykonanych transakcji. Posiadanie aktywów kryptograficznych należy zgłosić do 30 kwietnia, 2022 roku. Za naruszenie terminu przewidziana jest grzywna w wysokości 50 000 rubli (2500 zł), a za podanie informacji niezgodnych z prawdą kara w wysokości 10% powyższej kwoty. Eksperci uważają to za przesadne, zauważając, że nie ma takich kar za inne rodzaje mienia.

Wysokie kary dla nieposłusznych

Rząd Rosji uczynił walutę cyfrową „własnością”, aby zachować zasady zgodne z regulacjami prawnymi. Służba podatkowa Rosji podzieliła się również innymi karami, jakie mogą dostać obywatele kraju posiadający większą ilość kryptowalut. Jeżeli właściciel aktywów kryptograficznych przez 3 lata nie poda ponad 2 razy informacji odpowiedniemu organowi, może dostać karę do 300 000 rubli (około 15 000 zł). A jeżeli w ciągu 3 lat zostaną dokonane transakcje na kwotę 45 milionów rubli lub więcej to kara może wynieść nawet 2 miliony rubli lub pozbawienie wolności do 3 lat. Kary administracyjne za nielegalny obrót kryptowalutami, lub naruszanie zasad krypto transakcji również są wysokie. Dla obywateli kraju będzie to kara do 500 000 rubli, dla urzędników do 1 miliona rubli, a dla firm do 2 milionów rubli.

 

Osoby prywatne, jak i organizacje muszą zgłaszać do Federalnej Służby Podatkowej otrzymane kryptowaluty
reklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.