Więzienie dla anonimowych posiadaczy BTC w Rosji? | Wiadomości | CrypS.

Więzienie dla anonimowych posiadaczy BTC w Rosji?

Konrad Juszczyk
Osoby prywatne, jak i organizacje muszą zgłaszać do Federalnej Służby Podatkowej otrzymane kryptowaluty

Federacja Rosyjska złożyło propozycję poprawek w prawie odnośnie posiadaczy kryptowalut. Od teraz właścicielom walut cyfrowych może grozić nawet do 3 lat więzienia, jeżeli nie zgłoszą organom podatkowym transakcji dokonanych w krypto.

Osoby prywatne, jak i organizacje będą musiały zgłaszać do Federalnej Służby Podatkowej otrzymane kryptowaluty, transakcje związanie z nimi oraz salda portfelów, jeżeli wartość transakcji przekroczy 600 000 rubli (około 30 000 zł). Obliczenia dokonuje się po cenie rynkowej waluty cyfrowej w dniu każdej z wykonanych transakcji. Posiadanie aktywów kryptograficznych należy zgłosić do 30 kwietnia, 2022 roku. Za naruszenie terminu przewidziana jest grzywna w wysokości 50 000 rubli (2500 zł), a za podanie informacji niezgodnych z prawdą kara w wysokości 10% powyższej kwoty. Eksperci uważają to za przesadne, zauważając, że nie ma takich kar za inne rodzaje mienia.

Wysokie kary dla nieposłusznych

Rząd Rosji uczynił walutę cyfrową „własnością”, aby zachować zasady zgodne z regulacjami prawnymi. Służba podatkowa Rosji podzieliła się również innymi karami, jakie mogą dostać obywatele kraju posiadający większą ilość kryptowalut. Jeżeli właściciel aktywów kryptograficznych przez 3 lata nie poda ponad 2 razy informacji odpowiedniemu organowi, może dostać karę do 300 000 rubli (około 15 000 zł). A jeżeli w ciągu 3 lat zostaną dokonane transakcje na kwotę 45 milionów rubli lub więcej to kara może wynieść nawet 2 miliony rubli lub pozbawienie wolności do 3 lat. Kary administracyjne za nielegalny obrót kryptowalutami, lub naruszanie zasad krypto transakcji również są wysokie. Dla obywateli kraju będzie to kara do 500 000 rubli, dla urzędników do 1 miliona rubli, a dla firm do 2 milionów rubli.

 

Osoby prywatne, jak i organizacje muszą zgłaszać do Federalnej Służby Podatkowej otrzymane kryptowaluty
reklama
reklama