Amerykańska Skarbówka znów żąda domiarów – w nielegalnej formie | Wiadomości | CrypS.

Amerykańska Skarbówka znów żąda domiarów – w nielegalnej formie

Marek Lesiuk
IRS - Uncle Sam - taxes

Amerykańska Służba Przychodów Wewnętrznych (Internal Revenue Service) – czyli federalna skarbówka – powróciła jakoby do praktyki wysyłania posiadaczom kryptowalut listów z prawnymi pogróżkami, o ile ci nie zapłacą uznaniowo określonego przez urzędników domiaru.

Listy owe wzywają adresatów do przysłowiowego „ucałowania pierścienia” fiskusa, tj. złożenia finansowej spowiedzi o treści zgodnej z oczekiwaniami urzędników oraz oczywiście zapłacenia dodatkowych kwot w wymiarze, które ci ostatni uznają za stosowne.

W zamian, urząd miał wielkodusznie odstępować od wszczynania postępowań skarbowych, prowadzenia kontroli oraz dochodzenia należnych jakoby zaległości oraz wynikających z naruszenia przepisów podatkowych konsekwencji karnych i cywilnych.

Znaj pańską łaskę, podatniku

Praktyka ta, w teorii oferująca „polubowne” rozwiązanie sporu, w istocie była powszechnie krytykowana jako forma urzędniczego szantażu, który swoją formą łamać miał konstytucyjne prawa obywateli USA.

Listy, o których mowa, nie były bowiem w żaden sposób konkretnie zaadresowane, lecz wysyłane masowo do tysięcy przypadkowych posiadaczy zasobów kryptograficznych.

W amerykańskim systemie prawnym jednakże nie jest zaś dopuszczalne podejmowanie kroków prawnych z urzędu bez stosownych dowodów, które dawałyby formalną podstawę do oficjalnego powzięcia podejrzeń.

„Nie mamy pańskiego płaszcza i co nam pan zrobi?”

Co więcej, listy z pogróżkami od IRS zawierały żądania dokonania autodonosu o wszelkich nabytkach i operacjach z użyciem kryptowalut, w domyśle – dokumentujących zaległości podatkowe zgodnie z interpretacją skarbówki.

Także i to stoi w sprzeczności z amerykańskim prawem, wedle którego nikt nie może być zmuszony do autoinkryminacji. Co więcej, żądania urzędu względem ujawnienia aktywności dotyczyły nawet tych jej przykładów, które legalnie podlegały już przedawnieniu.

Fakty te zawarła w swoim raporcie dla Kongresu Erin Collins, Rzecznik Praw Podatników (funkcja ta stanowi notabene część machiny organizacyjnej IRS) , postulując ich usunięcie.

Skarbówka jednak, jak dowodzą opisane wydarzenia, milcząco odmówiła – w końcu podatnik to podatnik, ale żeby wymagać od Urzędu, żeby sam przestrzegał prawa…?

IRS - Uncle Sam - taxes
reklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.