Polskie władze zamierzają uregulować kryptowaluty | Wiadomości | CrypS.

Polskie władze zamierzają uregulować kryptowaluty

Mariusz Przepiórka
Regulacje kryptowalut w Polsce Regulacje

Polski rząd ma zamiar uregulować rynek kryptowalutowy. Takie wnioski można wyciągnąć z odpowiedzi Ministerstwa Finansów na interpelację złożoną w tej sprawie w ubiegłym roku przez posła Lewicy Przemysława Koperskiego.

Regulacje kryptowalut w Polsce

Z dokumentu podpisanego przez Piotra Patkowskiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów wynika, że Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) prowadzi prace nad propozycją zmian regulacyjnych, które pozwolą na wprowadzenie minimalnego poziomu ochrony klientów i rynku finansowego.

W odpowiedzi czytamy również, że działania UKNF obejmują kwestie funkcjonowania giełd i kantorów kryptowalutowych, a także możliwości i zasady, na których taka działalność będzie dopuszczalna w odniesieniu do instytucji finansowych.

Aktualnie, w zdecydowanej większości podmioty zajmujące się wymianą kryptoaktywów (giełdy lub kantory) nie prowadzą działalności która podlega nadzorowi Komisji [Nadzoru Finansowego]. W przypadku wątpliwości prawno-regulacyjnych które są związane z konkretnym modelem funkcjonowania, podmioty te mogą uzyskać wsparcie UKNF za pośrednictwem Programu  Innovation”.

Ministerstwo wskazuje również, że Narodowy Bank Polski nie zamierza kupować bitcoinów i traktować ich jako waluty rezerwowej. Przyczyną takiej postawy ma być specyfika kryptowalut, która wiąże się z dużą zmiennością ich wartości i ryzykiem operacyjnym, w tym technologicznym. Zdaniem polskich władz inwestycje na tym rynku nie są brane pod uwagę w procesie zarządzania rezerwami walutowymi.

Prawdopodobne zmiany

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z 12 stycznia bieżącego roku. Jest w niej fragment, dotyczący podmiotów zajmujących się sprzedażą, handlem, oferowaniem i przechowywaniem walut cyfrowych. Regulacja będzie wymagała przede wszystkim konieczności wpisu wszystkich podmiotów zajmujących się obrotem kryptowalutami do rejestru. 

Przedsiębiorcy, którzy zechcą działać w branży kryptowalut, będą musieli uzyskać wpis do rejestru. Brak tego wpisu będzie wiązał się z wysoką karą finansową, sięgającą nawet 100,000 złotych. Można więc założyć, że ustawodawca chce, by rynek zdominowali duzi gracze. Wprawdzie dopuszczono możliwość działalności na rynku osób fizycznych, a także osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, ale będą one musiały spełnić wymóg niekaralności oraz udowodnić swoją wiedzę i doświadczenie na rynku kryptowalut.

Władze chwalą się kampaniami edukacyjnymi

Przemysław Koperski w odpowiedzi na swoją interpelację dowiedział się również, jakie działania edukacyjne w zakresie kryptowalut prowadzą polskie władze.

W odniesieniu natomiast do działań o charakterze edukacyjnym dotyczących omawianej materii to przede wszystkim należy zwrócić uwagę na przygotowaną w 2020 r. przez UKNF i Komendę Główną Policji wspólną kampanię UWAGA! CYBEROSZUSTW 2018 r. UKNF przeprowadził również ogólnopolską kampanię społeczną – ,,A Ty kim będziesz, kiedy bańka pęknie?”. Partnerami kampanii były Ministerstwo Finansów, Narodowy Bank Polski oraz Policja”.

Edukacyjne kampanie zatem sprowadzają się głównie do straszenia kryptowalutami i inwestycjami w tego rodzaju aktywa.

Regulacje kryptowalut w Polscereklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.