CySEC wprowadza nowe zasady regulujące aktywa kryptograficzne | Wiadomości | CrypS.

CySEC wprowadza nowe zasady regulujące aktywa kryptograficzne

Konrad Juszczyk
CySEC wprowadza nowe zasady regulujące aktywa kryptograficzne

Nowe zasady zdefiniują lepiej kryptowaluty i nadadzą indywidualny status dostawcom usług kryptograficznych.

Nowe oświadczenie od CySEC

Cypryjska Komisja Rynku Papierów Wartościowych (CySEC) opublikowała wczoraj szczegółowe oświadczenie dotyczące polityki obejmujące proces rejestracji i operacje dostawców usług kryptograficznych (CASP). CySEC podkreślił, że w zależności od struktury firm, aktywa kryptograficzne będą klasyfikowane jako:

  • Instrumenty finansowe na mocy ustawy o usługach i działalności inwestycyjnej oraz rynkach regulowanych
  • Pieniądz elektroniczny na mocy ustawy o pieniądzu elektronicznym

 

Aktywa kryptograficzne można uznać za cyfrową reprezentację wartości, która nie jest emitowana ani gwarantowana przez bank centralny lub organ publiczny. Najnowsze ramy regulacyjne będą wymagać od firm kryptowalutowych dostosowania ich działalności do przepisów AML/CFT. Ponadto CySEC nałoży różne obowiązki na firmy z branży, takie jak:

  • Wymagania organizacyjne i operacyjne
  • Opracowanie profilu ekonomicznego klientów
  • Identyfikacja pochodzenia środków klientów
  • Monitorowanie transakcji

 

Przewodnicząca CySEC, Demetra Kalogerou powiedziała: Nasza proaktywna współpraca z firmami kryptograficznymi w ramach CySEC Innovation Hub, mająca na celu wspieranie innowacyjnych firm i nawiązywanie współpracy z dostawcami nowych technologii finansowych, zapewniła, że ​​nasze oczekiwania zostały jasno przekazane uczestnikom rynku z dużym wyprzedzeniem i że cypryjskie ramy nadały branży tempa, zmniejszając związane z tym ryzyko. Nasze prace nad innowacjami finansowymi na szczeblu krajowym i unijnym trwają i jesteśmy zdeterminowani, aby wspierać odpowiedzialne innowacje, zapewniając jednocześnie prawidłowe funkcjonowanie rynków.

CySEC wprowadza nowe zasady regulujące aktywa kryptograficznereklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.