CySEC wprowadza nowe zasady regulujące aktywa kryptograficzne | Wiadomości | CrypS.

CySEC wprowadza nowe zasady regulujące aktywa kryptograficzne

Konrad Juszczyk
CySEC wprowadza nowe zasady regulujące aktywa kryptograficzne

Nowe zasady zdefiniują lepiej kryptowaluty i nadadzą indywidualny status dostawcom usług kryptograficznych.

Nowe oświadczenie od CySEC

Cypryjska Komisja Rynku Papierów Wartościowych (CySEC) opublikowała wczoraj szczegółowe oświadczenie dotyczące polityki obejmujące proces rejestracji i operacje dostawców usług kryptograficznych (CASP). CySEC podkreślił, że w zależności od struktury firm, aktywa kryptograficzne będą klasyfikowane jako:

  • Instrumenty finansowe na mocy ustawy o usługach i działalności inwestycyjnej oraz rynkach regulowanych
  • Pieniądz elektroniczny na mocy ustawy o pieniądzu elektronicznym

 

Aktywa kryptograficzne można uznać za cyfrową reprezentację wartości, która nie jest emitowana ani gwarantowana przez bank centralny lub organ publiczny. Najnowsze ramy regulacyjne będą wymagać od firm kryptowalutowych dostosowania ich działalności do przepisów AML/CFT. Ponadto CySEC nałoży różne obowiązki na firmy z branży, takie jak:

  • Wymagania organizacyjne i operacyjne
  • Opracowanie profilu ekonomicznego klientów
  • Identyfikacja pochodzenia środków klientów
  • Monitorowanie transakcji

 

Przewodnicząca CySEC, Demetra Kalogerou powiedziała: Nasza proaktywna współpraca z firmami kryptograficznymi w ramach CySEC Innovation Hub, mająca na celu wspieranie innowacyjnych firm i nawiązywanie współpracy z dostawcami nowych technologii finansowych, zapewniła, że ​​nasze oczekiwania zostały jasno przekazane uczestnikom rynku z dużym wyprzedzeniem i że cypryjskie ramy nadały branży tempa, zmniejszając związane z tym ryzyko. Nasze prace nad innowacjami finansowymi na szczeblu krajowym i unijnym trwają i jesteśmy zdeterminowani, aby wspierać odpowiedzialne innowacje, zapewniając jednocześnie prawidłowe funkcjonowanie rynków.

CySEC wprowadza nowe zasady regulujące aktywa kryptograficzne
reklama
reklama