Kryptowaluta Facebooka przejdzie modernizację | Wiadomości | CrypS.

Kryptowaluta Facebooka przejdzie modernizację

Mariusz Przepiórka
libra facebooka zamieni się w zwykły stablecoin

Facebook zapowiedział reformę swej kryptowaluty Libra. Zdaniem giganta społecznościowego waluta będzie powiązana z walutami krajowymi i będzie podlegała nadzorowi globalnych instytucji. Według doniesień Agencji Reutera, dzięki temu Libra może zyskać akceptację władz.

Libra wywołuje kontrowersje od połowy ubiegłego roku, kiedy to Facebook zapowiedział plany jej emisji. Zgody co do jej przyszłości nie było nawet w Stowarzyszeniu Libra, które po pewnym czasie opuściło kilka poważnych firm. Obecne plany zakładają uzyskanie zezwolenia od szwajcarskiego regulatora FINMA, a później również emisję stablecoina wspieranego przez pojedyncze waluty, a nie koszyk walut, jak pierwotnie zakładano.

Stowarzyszenie Libra zapowiada również wzmocnienie rezerw walutowych, które mają stanowić swego rodzaju bufor w przypadku poważnego kryzysu rynkowego. Wśród zmian znajdzie się również wzmocnienie zabezpieczeń w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Pierwsze zapowiedzi wskazywały, że Libra wejdzie na rynek w połowie bieżącego roku, jednak obecne założenia wskazują na listopad.

libra facebooka zamieni się w zwykły stablecoin
reklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.