Bitcoin oficjalnie uregulowany prawnie w Kanadzie | Wiadomości | CrypS.

Bitcoin oficjalnie uregulowany prawnie w Kanadzie

Marek Lesiuk
Canada - City Hall - Flag Regulacje

Weszły w życie przepisy, opublikowane przez kanadyjski rząd w lipcu ubiegłego roku, regulujące status prawny bitcoina w kraju.

Zgodnie z nimi, wszystkie firmy oraz indywidualne osoby, które prowadzą działalność zarobkową w obszarze najstarszej i najpopularniejszej kryptowaluty, będą uznane za Dostarczycieli Usług Pieniężnych (dosł. Money Services Businesses).

Będą w związku z tym zmuszone do zarejestrowania się w kanadyjskim urzędzie śledzenia przepływów finansowych, FINTRAC, a także zmierzyć się z całym ciężarem regulacji prawnych, ciążących na sektorze finansowym.

Dodatkowo, prawo wymuszać będzie na wszystkich działających w branży, aby z osobna raportowali każdy przepływ pieniężny o wartości większej niż 10 tys. dolarów kanadyjskich, a także dokumentowali i identyfikowali strony tych transakcji.

Zasada ta dotyczyć ma wszystkich, którzy oferują swoje usługi poddanym kanadyjskim, niezależnie od tego, czy są to podmioty krajowe czy zagraniczne (co budzi oczywiste pytania o egzekwowalność tej regulacji wobec tych drugich).

Prace nad prawem trwały ponad 5 lat, w którym to okresie wielokrotnie ścierały się koncepcje dotyczące prawnego podejścia do zagadnienia kryptowalut, a potem następowały przeciągające się dyskusje dot. szczegółów technicznych.

Kanadyjska branża kryptowalutowo-blockchainowa jest, mimo nowo nałożonych ciężarów, raczej zadowolona. Mogło być bowiem znacznie gorzej. Przepisy pierwotnie forsowane przez polityków bowiem zakładały uznanie bitcoina za narzędzie przestępczości finansowej.

Canada - City Hall - Flagreklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.